Thermen Bussloo

Bestuur

Het bestuur van de VNSWB bestaat per 1 januari 2016 uit:

  • Hans Dolman (Thermen Bussloo) – voorzitter
  • Pieter Bunt (Sauna Het Friese Woud) – secretaris
  • Hans Lebbink (Sauna Drome & Sauna de Heuvelrug) – penningmeester
  • Corine Nijtmans (Fitland Groep) – bestuurslid
  • Jos Keijzer (Fontana Resort Bad Nieuweschans) –  bestuurslid
  • Inge Uitendaal (Spa Sereen) – bestuurslid

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken in de lopende verenigingszaken. Tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarbij alle leden welkom zijn.

Het bestuur heeft verschillende werkgroepen gevormd om de lopende dossiers te verdelen:

Werkgroep VNSWB Partners
Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden van het aangaan van partnerships voor VNSWB. Er zijn bedrijven die zich graag willen binden aan de vereniging VNSWB. Maar onder welke voorwaarden? En met welke overeenkomst? Hier wordt aan gewerkt door Corine en Hans Lebbink.

Werkgroep landelijke Marketing Campagne
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we gesproken met de leden over het opstarten van een landelijke campagne. Dit wordt uitgewerkt door Inge in samenwerking met Frank Bart (Fort Resort Beemster) en de marketing managers van IWR en Thermen Bussloo.

Werkgroep Statuten en Huishoudelijk reglement
VNSWB bestaat inmiddels alweer ruim 2 jaar. Tijd om te professionaliseren. Een goed huishoudelijk reglement en statuten hebben we nodig om de ambitieuze plannen van het bestuur mogelijk te maken.

Werkgroep Zwembadwaterwet
Pieter Bunt is sinds de start van de lobby nauw betrokken bij de veranderingen van de Zwembadwaterwet. Inmiddels is hij de expert binnen het bestuur. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet. Hij wordt hierbij ondersteund door Eveline Jonker (beleidsmedewerker).

Voor vragen of opmerkingen aangaande de VNSWB kunt u per e-mail terecht bij Nelleke van Weering via info@vnswb.nl of telefonisch:
0348-48 9489 of 06-53 14 75 93.