Wij willen u nogmaals verzoeken woensdag 7 oktober 2020 alvast te noteren voor de eerstkomende ALV. We zijn te gast bij ons nieuwe lid: Hof van Saksen.

We hebben elkaar tè lang niet gezien en er is veel te bespreken!

Beste leden,

Hierbij even een update m.b.t. de corona maatregelen.

Drie weken geleden heeft ons bestuur aan het RIVM gevraagd om het ‘aandachtspunt’ “voer geen opgieting uit” in de Handreiking aan te passen in “voer alleen opgietingen uit indien de temperatuur in de cabine boven de 80 graden blijft”. Uiteraard voorzien van een goede onderbouwing op basis van feiten en een externe onderbouwing. Immers het effect van thermische desinfectie bij hoge temperaturen is bewezen. Bij 80 °C of méér is een eventueel aanwezig covid-virus binnen 1 minuut onschadelijk (dit is ook de uitleg die u eventueel aan uw medewerkers en gasten kunt geven).

Artikelen ter onderbouwing van deze aanpassing:
Emission-Transmission-Imission model based on the Mollier diagram
Turning up the heat on Covid-19

Hoewel het RIVM na 3 weken niet inhoudelijk heeft gereageerd, is de branche uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor haar protocol. Vanwege de duidelijke onderbouwing en het in kennis stellen van het RIVM hebben we ons protocol op 1 punt aangepast en ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels heeft het ministerie het aangepaste protocol ook gepubliceerd, u kunt het vinden op: https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/sauna-wellness/

Dit betekent dat u vanaf nu weer opgietingen mag verzorgen, MITS de temperatuur in de cabine boven 80 °C blijft (en uiteraard MITS u blijft voldoen aan alle andere maatregelen, zoals 1,5 m).

Verder adviseren wij om de opgietingen stapsgewijs op te starten. Dat wil zeggen herintroduceer het low-profile bij uw gasten. Geen uitgebreide promotie of publiciteit. Geen uitgebreide opgiet-schema’s. Controle over het aantal deel te nemen gasten per opgieting (1,5 m), etc. Doe ervaring op met waar je in de praktijk tegenaan loopt en pas daarop je werkwijze aan zodat je binnen alle normen kunt blijven.

We willen u er met klem op wijzen om de geboden ruimte verstandig te gebruiken en ook de overige maatregelen serieus te blijven nemen!

U heeft bij de persconferentie hetzelfde geluid van onze premier kunnen horen. De horeca (in het algemeen) krijgt te maken met aanvullende maatregelen (in plaats van de versoepelingen welke ze opeisten).

Ook hebben burgemeesters de bevoegdheid om bedrijven te sluiten als blijkt dat besmettingen te herleiden zijn naar dat bedrijf en zijn ook landelijke maatregelen niet uit te sluiten als het te zeer mis gaat.

Daarom hebben we allemaal individueel voor ons allemaal collectief een verantwoordelijkheid te dragen.

Blijf die a.u.b. serieus nemen!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de VNSWB

Jos Keizer, voorzitter

 

Save the date: 7 oktober 2020

Blokkeer alvast woensdag 7 oktober 2020 in uw agenda (de gehele dag). Wij organiseren dan een algemene ledenvergadering (ALV) “Plus” in Hof van Saksen (Rolde, Drenthe). Inclusief een blok voor het uitwisselen van ervaringen, een thema-lezing, een markt en uitwisseling met onze partners/sponsoren. Het programma wordt nader uitgewerkt. De ALV is bedoeld voor eigenaren en management (ook voor uw hoofd TD).

Prijsbeleid

Sinds 1 juli kunnen onze bedrijven weer (gedeeltelijk) open en de meeste leden hebben daar ook gebruik van gemaakt. Rekening houdend met alle beperkingen, zijn de reacties van gasten en ondernemers over de eerste openingsweken behoorlijk positief. We zijn blij te vernemen dat de gasten graag terugkomen en dat de exploitatie weer op gang is gekomen. Voor veel bedrijven geldt dat er op veel dagen méér vraag is dan dat er gasten toegelaten kunnen worden. Dit heeft een heel gunstig effect op de prijsvorming van de entrees. Dit geeft ook aan dat veelal de half-geld acties, de verkoop via veilingsites en dergelijke, achterwege kunnen blijven. Natuurlijk mag elk bedrijf dat voor zichzelf bepalen, maar de nieuwe situatie geeft duidelijk aan dat er nu juist ook een mooie kans is om het prijsbeleid drastisch te herzien. Wij mogen, kunnen en willen geen prijsafspraken gaan maken, maar attenderen onze leden (wellicht ten overvloede) op de mogelijkheid om het eigen prijsbeleid te herzien. Uiteraard beseffen we ook dat de 1,5 meter exploitatie niet eeuwig kan duren. De V&W-rekening nieuwe stijl is nog lang geen koek en ei. Ook weten we niet hoelang dit nog gaat duren. Een extra reden om na te denken over uw prijsbeleid.

Aufguss

Wij wijzen onze leden er op dat wij als branchevereniging en als bestuur een verantwoordelijkheid hebben om de noodmaatregelen van uw veiligheidsregio en het protocol “Veilig naar de Sauna in de 1,5 meter samenleving” goed na te leven. Overigens is die verantwoordelijkheid het grootst bij de bedrijven zelf. Voor zichzelf, voor hun gasten, maar ook indirect voor hun collega’s in de branche. Een voorbeeld betreft de Aufguss; mag dit nu wel of niet? Het mag niet! Sommige bedrijven hebben daarvoor alternatieven ontwikkeld zoals klankschaalsessies, geur rituelen, en dergelijke, dat mag wel. We constateren overigens wel dat er bij de bedrijven en gasten grote behoefte is aan opgietingen. Daarom zijn we in contact getreden met het RIVM om te pleiten voor het schrappen van de regel “geen opgietingen”. Wij denken over voldoende onderbouwing te beschikken dat opgietingen volledig veilig plaats kunnen vinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

BTW

In het kader van de steunmaatregelen aan de zwaar getroffen branches (waaronder wij), hebben wij de minister van Economische Zaken gevraagd om, net als in de ons omringende landen, (tijdelijk) de btw op onze diensten te verlagen. Ook via enkele media hebben we hiervoor aandacht gevraagd, net als voor een herbeoordeling van de onroerend zaakbelasting (immers uw pand is door de sterk verlaagde verdiencapaciteit ook sterk in waarde gedaald).

Namens het bestuur van de VNSWB,
Jos Keizer, voorzitter

Heerlijk genieten van een ontspannen dagje sauna; vanaf 1 juli kan het weer! En wist jij dat
een bezoek aan de sauna ( juíst nu) enorm veilig is en vele gezondheidsvoordelen met zich
mee brengt?
De sauna- en wellnessbranche is door de coronacrisis hard geraakt; als eerste gesloten, als laatste
weer open. De reden dat dit zo lang geduurd heeft, is omdat er in Nederland weinig kennis is
van de positieve invloed van sauna en wellness op de gezondheid. Gelukkig is ook de overheid
inmiddels overtuigd van de gezondheidsvoordelen van een saunabezoek. Tijd om deze kennis
ook met jou te delen!

5 redenen om regelmatig naar de sauna te gaan

Vraag & antwoord

 

Beste collega-saunaondernemers,

Nog een weekje en dan mogen we onze deuren weer openen. We zijn trots op wat we als vereniging hebben bereikt. Maar we willen nog meer, en daarvoor hebben we jullie hulp nodig!

Het valt ons op dat het nog niet echt storm loopt in de horeca. We vermoeden dat de consument stiekem toch wel een beetje angstig is. En vermoedelijk gaan wij dat ook merken zodra we open gaan. Als bestuur hebben we als doel gesteld om deze angst weg te nemen, door mensen te informeren middels een landelijke campagne.

Het idee is om aanstaande maandag een 1/1 advertentie te plaatsen in de Volkskrant, het Parool, Trouw, AD en alle regionale dagbladen van de Persgroep (een landelijk bereik van maar liefst 4.000.000 krantlezers), met als hoofdboodschap dat er geen risico’s zitten aan een sauna bezoek. Integendeel, het bezoeken van een sauna biedt verschillende voordelen. Bekijk hier de eerste opzet van de advertorial zoals we deze voor ogen hebben. Tevens krijgen wij op alle voorpagina’s van alle kranten een extra vermelding naar onze advertentie.

Uiteraard kost dit geld, geld dat de vereniging niet heeft. Ons voorstel is om deze kosten evenredig te verdelen, dus de kleine saunabedrijven betalen 190 euro, de middelgrote 250 euro en de grote bedrijven 375 euro.

We beseffen ons heel goed dat niemand de afgelopen maanden geld heeft verdiend en dus liever ook geen geld uitgeeft. Echter, om te kunnen oogsten, moet je eerst zaaien.

Aangezien je ijzer moet smeden wanneer het heet is, is het onmogelijk om dit eerst aan alle leden voor te leggen en een ieders reactie af te wachten. We moesten vandaag voor 10.00 uur de advertentie al aanleveren.

We hebben als bestuur dan ook besloten het door te zetten en vertrouwen erop dat een ieder het belang van deze campagne inziet. De factuur wordt volgende week verstuurd. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn, of je kunt deze factuur echt niet betalen, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur VNSWB

Inge Uitendaal

Beste leden,

Gisteravond is bevestigd dat de sauna’s dan toch ècht op woensdag 1 juli weer open mogen! Graag geef ik een korte toelichting op de samenvatting van het protocol welke jullie eerder deze week hebben mogen ontvangen:
Het kabinet heeft de bovengrens van aantallen personen laten vervallen. Met een triage (gezondheidscheck) is het zelfs mogelijk boven de 250 personen te gaan. MITS: de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven! In de praktijk komt het erop neer dat de vuistregel: ‘1 gast toelaten per 10m2 gastverblijfruimte’ goed in de buurt komt.

Daarnaast is ook de bovengrens van maximaal 100 gasten in het restaurant vervallen. Maar ook hier geldt: Er kunnen alleen meer mensen dan 100 in mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft.
Als branchevereniging streven we ernaar veilig en verantwoord open te gaan. Daarom verzoeken wij alle bedrijven het protocol alsnog aan te houden. Ervaar de eerste weken even hoe het loopt.

Ook wij houden jullie op de hoogte. Mocht er iets veranderen dan komen wij weer in de lucht.

Voor nu: succes met de voorbereidingen!

Namens het bestuur van de VNSWB,
Met zonnige groet,

Eveline Colijn
General Manager
Fort Resort Beemster

Beste leden,

In de afgelopen week hebben wij (wederom) het gevecht moeten aangaan met het RIVM en het ministerie van VWS over de voorwaarden waaronder wij op 1 juli weer zouden mogen heropenen.

Het RIVM met name stelde zich zeer formeel op dat er te weinig wetenschappelijke informatie over het gedrag van het virus in de sauna bekend zou zijn en dat daarom het aantal gasten per sauna naar maximaal 1 (of 2 indien uit een huishouden) gesteld moest worden.

Wij (met name Fabian Dolman en ondergetekende) hebben gepraat als brugman en hebben nogmaals allerlei informatie aangedragen aan het RIVM. Er heeft een herziening van de “handreiking Veilige opening Sauna en Wellness” plaatsgevonden, waarvan de uitkomst rond 17.00 uur binnenkwam:

Het komt er op neer dat u op basis van ons protocol op 1 juli open mag! (onder het algemene voorbehoud dat er niet alsnog een nieuwe uitbraak o.i.d. komt). Er is zelfs onderkend dat de hoge temperatuur in sauna’s een positieve invloed heeft op de inactivatie van eventueel aanwezige virusdeeltjes (dat zal ook de gasten vertrouwen geven).

U kunt nu echt aan de slag met de voorbereiding voor heropening. Gefeliciteerd!

Binnenkort komen wij met meer gedetailleerde informatie. Spaar uw vragen daarom nog heel even op totdat u dit van ons heeft gekregen.

U kunt de nieuwe (herziene) handreiking zelf lezen via deze link: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/handreiking-sauna-en-wellness

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

Jos Keizer, voorzitter

Filmpje: Veilig naar de sauna, dat regelen we samen!

 

Om uw gasten een duidelijk beeld te geven over hoe men straks veilig van de sauna kan komen genieten hebben we een animatie filmpje laten maken (met dank aan QWR voor het initiatief en realisatie). Gebruik dit filmpje om mee te sturen met de bevestiging, om via social media te verspreiden en plaats het op uw website. Zo dragen we eenduidig het protocol uit.

 

KLIK HIER VOOR HET YOUTUBE FILMPJE

Beste leden,

Het is natuurlijk erg mooi dat het is gelukt om de datum van heropening verschoven te krijgen van 1 sept naar 1 juli. Daar is hard aan gewerkt. Na de eerste emotionele blijdschap daarover beseffen we ook dat er nog een lange weg te gaan is om weer een lonende exploitatie te krijgen. Immers, ook na 1 juli zijn er nog beperkingen en daarnaast weten we niet of, en zo ja welke aanvullende maatregelen we nog mee te maken gaan krijgen. Over dit laatste hebben wij (nog) niets vernomen, dat komt wellicht rond 23 juni.

De meest actuele noodverordening is duidelijk: onze branche mag niet eerder dan per 1 juli (gedeeltelijk) heropenen. Toch zijn er in de verschillende Veiligheidsregio’s grote verschillen in de uitleg en toepassing. Soms mag het (buiten)zwembad en ligweide open, met soms wel en soms niet de horeca erbij. Valt het uit te leggen en te begrijpen? Nee. Het lijkt ook af te hangen van de durf van burgemeesters die soms een toezegging doen (en soms later weer intrekken).

Er zijn vragen ontvangen zoals “kunnen we in juni nog verruiming krijgen?” en “kunnen de VR’s niet gewoon op één lijn gaan zitten, in plaats van de huidige willekeur?”. We hebben dit onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat wij hiertoe momenteel geen mogelijkheden zien. Tenzij er omliggende omstandigheden wijzigen en er dus sprake is van een nieuwe situatie en nieuwe argumenten. In dat geval zullen we (samen met KHN) opnieuw in stelling komen. Bovenstaande werd in het debat in de TK gisteravond (4 juni) nog eens bevestigd.
Het bestuur wenst alle leden een goede voorbereiding naar 1 juli toe.
Kijk nog eens goed naar het Protocol Veilig naar de Sauna in de 1,5 m samenleving, en handel er naar! De branche is qua beeldvorming kwetsbaar. Signaleert u ongewenste omstandigheden? Laat ons dat dan weten, zodat we er adequaat op kunnen reageren.

Protocol Sauna & Wellness

Vergeet zeker ook niet om te voldoen aan alle legionella-maatregelen. Heeft u nog hulpmiddelen nodig (stickers, dispensors, e.d.) kijk dan op de inkoop-pagina’s van KHN:
https://www.khn.nl/kennis/beleid-ledenvoordeelpartners-i-v-m-sluiting-horeca
https://www.khn.nl/yes-we-are-open
https://mijn.khn.nl/webshop

Om uw gasten een duidelijk beeld te geven over hoe men straks veilig van de sauna kan komen genieten hebben we een animatie filmpje laten maken (met dank aan QWR voor het initiatief en realisatie). Gebruik dit filmpje om mee te sturen met de bevestiging, om via social media te verspreiden en plaats het op uw website. Zo dragen we eenduidig het protocol uit.

Animatie Veilig naar de sauna

Later deze maand volgt er nog een inventarisatie onder de leden over de geleden schade (vaste kosten) tot 1 juli en daarna. Wellicht zien we mogelijkheden om daarover nog een claim neer te leggen bij de overheid.

Houdt de vesting!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

Beste leden,

In de afgelopen dagen hebben wij ons geconfronteerd gezien met een publicatie* van het RIVM (“handreiking sauna en wellness” zie link) waaruit zou blijken dat onze bedrijven weliswaar open mogen per 1 juli, maar slechts met 1 gast per sauna, stoomcabine of whirlpool, waarna deze cabines zouden moeten worden gedesinfecteerd en gelucht. Volstrekt belachelijk natuurlijk. Het is onuitvoerbaar en zeker ook niet exploitabel. We zouden dan allemaal meteen het bedrijf moeten sluiten.

* https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/handreiking-sauna-en-wellness

Het bestuur (aangevuld met QWR en IWR) heeft gisteravond een ‘crisis-overleg’ gehad en een ‘strijdplan’ gemaakt om het tij te keren. Alle contacten zijn vandaag wederom aangeboord, tot en met minister Hugo de Jonge. Ons is door de DG van het ministerie van VWS en door het RIVM toegezegd dat wij na het weekend contact met elkaar hebben over de tekst van de publicatie. Immers de ‘handreiking’ (zo heet nu eenmaal zo’n document) is de basis voor het advies aan OMT en Ministeriële Commissie Crisisbeheer voor uiteindelijke voorwaarden op basis waarvan wij weer open kunnen, een en anders wordt dan weer vertaald in de noodverordening.

Kortom, weet dat wij dit gesprek (gevecht) aangaan en mocht dat tóch niet lukken of goed gaan, dan hebben we een plan B waarbij we minder vriendelijk zullen zijn.
Het is ons duidelijk geworden dat er omtrent onze branche bij het RIVM echt onvoldoende kennis aanwezig is en wij zullen hen daarvan (wederom) voorzien, met als doel een handreiking en een noodverordening waarmee wij in voldoende mate uit de voeten kunnen.

Ik kan helaas niet toezeggen: ‘ga maar rustig slapen’, maar wij zullen echt ons stinkende best doen om de belangen van onze leden te dienen.

Wij hopen jullie volgende week meer nieuws te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur (plus Fabian en Peter)
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter