Beste leden,

Over enkele dagen is er weer een belangrijke persconferentie. Zullen er begin maart enkele versoepelingen komen van de covid lock-down? En zo ja, maakt onze branche daar deel van uit?

Wij hebben bij de betrokken ministeries, het RIVM, het OMT en alle fracties van de Tweede Kamer in een brief (nogmaals) er op aangedrongen om de “10 m2 norm” te hanteren.
Met deze norm kunnen er vrij snel weer veel sectoren gedeeltelijk (!) open. Het is ook nog eens veel eerlijker dan bijvoorbeeld eerst de winkels weer te openen en daarna de restaurants, de saunabedrijven enz. Per 10 m2 kan er (met inachtneming van 1,5 m afstand houden) 1 gast of klant in de winkel, het saunabedrijf, de bouwmarkt of de bioscoop. Dat is de kern van het verhaal en helemaal in lijn met wat wij al in april 2020 in ons branche-protocol hebben opgenomen!

Daarnaast hebben wij de geadresseerden ook geïnformeerd over de volgende mogelijkheid:
Om onze branche snel weer te kunnen openen door het inzetten van sneltest straten op locatie welke voldoen aan de RIVM-/GGD-richtlijnen. Op deze manier zijn we goed in staat om op korte termijn, zo veilig mogelijk onze faciliteiten weer open te stellen voor het brede publiek. Dit plan geeft het kabinet als beslisser ook weer de mogelijkheid om meer versoepeling te geven met weinig risico’s.

We zijn heel erg benieuwd naar de uitkomst van de persconferentie.
De dag erna komt het bestuur weer (digitaal) bijeen om te stand van zaken te bespreken.
Heeft u input voor ons? Laat het ons a.u.b. weten! Stuur uw mail naar onze secretaris: Eveline Colijn: eveline.colijn@fortresortbeemster.nl.

Ondernemen in coronatijd

Het is niet vanzelfsprekend om in deze moeilijke periode uw bedrijf overeind te houden.
Toch lukt dat de meesten nog wonderwel goed. Helemaal bijzonder is het om in deze tijd nog een heel nieuw wellness bedrijf te gaan opzetten. Ons (bestuurs-)lid Inge Uitendaal en haar man Timo doen dat in Maastricht. Neem maar eens een kijkje op de site van dit bijzondere projekt www.wellnessresortmaastricht.nl en lees bijgaand persbericht .

 

Opleidingsbehoeften binnen de VNSWB

We hebben gemerkt dat het thema opleiding wat ondergesneeuwd is door de Corona crisis, wat natuurlijk heel begrijpelijk is. Tot op heden zijn er 8 reacties binnen gekomen n.a.v. de enquête waarin wordt onderzocht wat de opleidingsbehoeften van leden van de VNSWB zijn. Om een goed beeld te kunnen krijgen willen we graag van meer leden weten hoe zij in de wedstrijd zitten.

De voorlopige uitslag ziet er als volgt uit: De enquêtes zijn ingevuld door bedrijven met 16 tot 140 medewerkers in dienst.
Wat we zien is dat 62,5% van de ondervraagden behoefte heeft aan opleidingen.
• 62,5% van de ondervraagden vindt dat fysieke trainingen de voorkeur hebben boven online trainingen, gegeven door zowel interne als externe trainers
• 37,5% van de ondervraagden heeft eigen trainers in huis. De bedrijven die eigen trainers in huis hebben, geven trainingen zoals gastvrijheidstrainingen, leidinggevenden trainingen, beauty- en massagetrainingen, horecatrainingen, opgietingen en Bhv-trainingen
• 50% van de ondervraagden is geïnteresseerd in vaardigheidstrainingen
• 37,5% van de ondervraagden is geïnteresseerd in vakgerichte trainingen
• 37,5% van de ondervraagden is geïnteresseerd in leiderschapstrainingen
• 37,5% van de ondervraagden is geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkelprogramma`s
Het is mooi om te zien dat 75% van de ondervraagden bereid is om hun kennis en kunde op gebied van trainingen met anderen te delen, zoals kennis en kunde op gebied van gastvrijheid, X-Plan, en vaardigheden en manieren om trainingen te organiseren.

Er is de meeste behoefte aan de volgende 5 trainingen:
• Gastgerichtheidstraining
• Bhv-training
• Training opgiettechnieken
• Communicatietraining
• Training m.b.t. etherische oliën (aroma techniek)
We begrijpen dat de huidige analyse wat vertekend is vanwege het lage aantal deelnemers aan de enquête.
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan vragen wij u vriendelijk om deze alsnog in te vullen via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/8B37MNG
Zo krijgen we straks een beter totaalbeeld van de opleidingsbehoeften en kunnen we hier gerichte acties op zetten.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

 

Beste leden,

Het corona-virus heeft ons allemaal nog flink in de greep en het lijkt er op dat met de Engelse variant (en andere varianten) we er nog lang niet klaar mee zijn. De aanvankelijke hoop om zo rond de krokusvakantie onze bedrijven weer te kunnen openen lijkt de grond in te worden geboord. Maar wij als bestuur en jullie als ondernemers zitten niet stil!

Daarom hebben we in de afgelopen tijd wederom contacten gelegd met het ministerie van EZK om de steunmaatregelen uit te breiden. Uiteraard hebben ook andere brancheorganisatie dat gedaan en is de druk opgevoerd met als uitkomst de hieronder staande extra steunmaatregelen. Er wordt nu gewerkt aan een routekaart om uit de lockdown te komen. Het bestuur bepleit een zo goed mogelijke positie voor onze branche in dat traject en heeft daarover contact met leden van het OMT en de betrokken ministeries.

Het bestuur vraagt jullie met klem om de hieronder staande enquête opleidingsbehoefte in te vullen. Daarna kunnen wij er weer mee verder, voor jullie!
Ook kondigen we alvast aan dat wij rondom het moment van her-opening weer een marketing-campagne willen inzetten, zie voorbeeld. De campagne zullen we gaan betalen uit het lopende budget en er zal geen extra bijdrage van jullie worden verlangd. In deze nieuwsbrief vinden jullie ook de uniforme huis- en gedragsregels die jullie kunnen toepassen in jullie onderneming.

Intussen: houd moed en houd de vesting!

Maatregelen uit het extra steunpakket

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL bevat veel belangrijke wijzigingen:
• De belangrijkste is dat het subsidiepercentage van 50% naar 85% gaat bij elk omzetverlies vanaf 30%. Dat is een belangrijke stap in het dekken van de hoge vaste lasten van een wellnessbedrijf.
• De maximale vergoeding wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor drie maanden.
• Voor de kleine bedrijven gaat het minimale bedrag van 750 euro naar 1500 euro, zodat ook zij beter worden geholpen.
• De drempel wordt van 3000 euro naar 2000 euro verlaagd voor dezelfde kleine bedrijven.
• De grens van 250 medewerkers en 50 miljoen euro jaaromzet wordt losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in aanmerking komen voor de TVL.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
De NOW (personeelskosten) blijft onverminderd beschikbaar vanaf 20% omzetverlies. De overheid verhoogt het vergoedingspercentage loonkosten van 80% naar 85% in eerste en tweede kwartaal.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Bij de Tozo ziet de overheid af van de invoering van de voorgenomen vermogenstoets per 1 april 2021.

Starters
Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om de (buffer)vermogens van startende ondernemers te versterken via kredieten bij Qcredits. Het kabinet erkent dat startende bedrijven niet in aanmerking kwamen voor de eerdere steunmaatregelen en werkt nu aan een aparte regeling voor bedrijven die gestart zijn na 1 januari 2020 en die vergelijkbaar is met de TVL.

Overige regelingen
Verder biedt de overheid ondernemers uitstel van belastingen aan en een ruimhartige (de woorden in de Kamerbrief) terugbetalingsregeling. We wijzen voor het uitstel van betaling op de volgende de passage uit de Kamerbrief (pagina 11): ‘Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 kunnen vragen. Het is belangrijk dat ondernemers die ná deze drie maanden uitstel niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zélf om verlenging vragen’.

Korte enquête m.b.t. opleidingsbehoeften

Graag zouden wij als VNSWB willen inventariseren wat de opleidingsbehoeften binnen de ondernemingen van onze leden zijn. Het is nu een gekke tijd om na te denken over opleidingen en trainingen van onze mensen in een tijd waarin we elkaar moeilijk kunnen ontmoeten. Maar wellicht is dit juist wel het ideale moment om te investeren in je medewerkers, aangezien er nu veel tijd is om hiermee aan de slag te kunnen.

Graag willen wij middels deze enquête inventariseren welke behoeften er zijn, en vervolgens een visie m.b.t. opleidingsprogramma`s vaststellen, welke een toegevoegde waarde kan hebben voor de (toekomstige) medewerkers binnen onze bedrijven.

Ook zijn we benieuwd waarin we elkaar kunnen versterken en wat we van elkaar kunnen leren rondom opleidingen en trainingen. De enquête neemt maar een paar minuten van je tijd in beslag en we zouden het waarderen als we op jouw input kunnen rekenen. De uitkomsten van deze test zijn anoniem en we zullen er uiteraard vertrouwelijk mee omgaan.

Marketingcampagne

Zoals eerder aangekondigd, willen samen de pers en de bezoekers opzoeken zodra we weer open mogen/kunnen.
De nadruk zal liggen op de voordelen van een bezoek aan de sauna.
Zie onder een voorbeeld van hoe we gezamenlijk naar buiten willen treden. Laten we met z’n allen hopen dat dit zeer spoedig zal zijn!

Uniforme huis- en gedragsregels

Jullie treffen deze tevens aan op onze website. Wij hebben deze op- en samengesteld uit huisregels van diverse leden.
Het eerste blad is voor ieder bedrijf toepasbaar. Op het tweede blad bedrijfsspecifieke regels zoals het dragen van badkleding en de minimum leeftijd van een gast. Deze kun je zelf inpassen in de algemene tekst.

Het is niet verplicht deze regels te hanteren. Maar wij willen ze jullie graag aanreiken om uniformiteit uit te dragen naar onze gasten. Wellness bezoekers komen vaak door het jaar heen bij diverse bedrijven over de vloer.
De regels scheppen duidelijkheid en uniformiteit bij de aangesloten leden

Uniforme huis- en gedragsregels

Het bestuur volgt alle ontwikkelingen op de voet. Wij hebben wekelijks contact met elkaar.
Zodra er nieuws is zullen wij jullie uiteraard informeren!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van VNSWB

Jos Keizer
voorzitter

Beste leden,

Het jaar 2020 was een heel akelige rollercoaster en als klap op de vuurpijl (zeg maar gerust bom op de zevenklapper) moeten we m.i.v. 15 december meteen weer helemaal gesloten zijn, in ieder geval tot en met 19 januari. Mochten we dan weer kunnen heropenen dan houden we er toch ook nog rekening mee dat dit nog steeds onder enige beperkingen zal zijn (aantallen, 1,5 meter, etc.) maar hopelijk wel mét horeca. Maar eerlijk…..we weten het niet.

Wat we wel weten is dat deze situatie voor u, uw bedrijf en uw medewerkers heel erg zwaar is. Als bestuur staan we op dit moment ook machteloos, we hebben helaas op dit moment geen instrumenten waarmee we de pijn zouden kunnen verlichten. Wel blijven we alert op mogelijkheden om via media en politiek onze situatie onder de aandacht te brengen en te vragen om extra steunmaatregelen. Maar u zult begrijpen: we zijn op dit moment een heel klein onderdeel van de grote maatschappij in ontwrichting. Mocht u behoefte hebben om eens te praten met iemand van het bestuur, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Goede voornemens

Wij waren als bestuur van plan om direct in het nieuwe jaar een marketingcampagne te lanceren met als thema: Goede voornemens. In deze campagne wilden we de gezondheidsvoordelen van een saunabezoek benadrukken. Juist in deze tijd is het voor een ieder zeer belangrijk te werken aan een goede fysieke en mentale gezondheid.
Echter de actualiteit van de nieuwe lock-down maakt dat we hebben moeten besluiten deze campagne nog even uit te stellen. Afhankelijk van de datum van de her-opening van onze bedrijven (én of dan onze horeca óók open mag) kiezen we een nieuw passend moment voor deze campagne. De kosten voor de campagne zullen uit de VNSWB pot worden voldaan (dus geen extra bijdrage).

F*ck de prijs, leve de service

Nóg een goed voornemen: voordat u kunt heropenen is er vast even tijd om goed en kritisch na te denken over uw (nieuwe) tariefstelling in relatie tot de door u geboden service. We hebben er al eerder aandacht voor gevraagd: kom niet opnieuw onnodig in een negatieve prijsspiraal terecht! Het boek “F*ck de prijs, leve de service” (door Paul Moers) geeft in heldere taal aan waarom het verstandig is om geen kortingen te geven (al dan niet via derden websites). Het is zeer actueel geschreven; de eerste coronagolf is er al in verwerkt. Daarnaast tal van andere tips en aandachtspunten voor uw (aangepaste?) bedrijfsvoering na corona. Voor zowel grote als kleine ondernemingen aan te bevelen!

Ondanks de zeer uitzonderlijke omstandigheden, wensen we u, uw naasten en medewerkers toe, dat deze kerst u toch iets van blijvende waarde mag opleveren.
Graag tot in het nieuwe jaar (of eerder als daar aanleiding toe is) en Houd de Vesting!

 

Beste leden, Onlangs hebben we u gemeld dat we namens onze leden een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben gestuurd ( met copie aan alle fractievoorzitters en enkele andere kamerleden) waarin we ervoor hebben gepleit dat de HVA-regeling (ook wel bekend als de koelkast-regeling) ook open zou moeten staan voor de […]

Beste leden,

We mogen open zijn! Hoe fijn is dat in deze onzekere tijden. Natuurlijk is het anders dan wat we graag zouden willen zien, maar koester wat kan en blijf waakzaam.

Mondkapjesplicht
Per 1 december stelt de Rijksoverheid het dragen van mondkapjes verplicht. Wij adviseren jullie dit als volgt in de wellness bedrijven toe te passen:

Mondkapje op bij:
• Aankomst;
• Tijdens het bewegen met badjas aan of handdoek om;

Geen mondkapje:
• Tijdens naaktrecreatie (in baden en sauna’s)
• Zittend of buiten

Brief aan Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Verleden week hebben we een brief gestuurd aan het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en andere belanghebbenden. Hierin wordt genoemd dat we het onterecht vinden dat op dit moment de sauna- en wellnessbranche buiten de regeling HVA valt en dat deze zo snel mogelijk voor ons toegankelijk moet worden.

Deze brief is ook gedeeld in de Whatsappgroep voor de leden. Wanneer je ook in de appgroep opgenomen wilt worden stuur dan een email naar info@vnswb.nl ovv van je naam, bedrijfsnaam en je mobiele nummer.

Mochten er ontwikkelingen zijn dan houden we jullie uiteraard op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Jos Keizer,
voorzitter

VNSWB bedankt haar partners voor de support en samenwerking dit jaar en zetten deze samenwerking graag voort in 2021.

De Wellnes Inspiratiedagen vinden plaats op 9 en 10 maart 2021 bij Sense Company. Een uitnodiging met de mogelijkheid tot aanmelden ontvangt u tzt, maar houd de data vast vrij in uw agenda.

Word acceptant van de Sauna & Wellness Cadeaukaart en profiteer direct!

Bent u eigenaar van een prachtige sauna of een wellness centre en wilt u uw bedrijf nog beter op de kaart zetten? Word dan ook acceptant van de Sauna & Wellness Cadeaukaart. U profiteert dan niet alleen direct van meer bezoekers en een hogere omzet, maar u krijgt ook veel meer bereik en dus bekendheid. Ruim 85 sauna’s gingen u al voor! Meer weten? Klik hier of bel met 020 – 261 36 24.

Handgemaakt in Nederland – Wikkelkleding by Nicky Iris
Hoge kwaliteit comfortabele wikkelkleding.

Wellnessjurken (dames) en wellnessjassen (heren) voor tijdens een dag ontspannen en genieten in sauna & wellness maar ook heerlijk voor een relax dag thuis.

Deze supervrouwelijke wellnessjurken en stoere heren wellnessjassen worden gemaakt van zachte teddy (voor de luxe uitstraling) aan de buitenkant en katoen (vocht opnemend) aan de binnenkant. Al onze wikkelkleding wordt ontworpen, gesneden en handgemaakt in Lambertschaag, Noord-Holland.
Een uniek Hollands product! Simpel en vernuftig ontworpen zodat het model altijd fantastisch aangesloten blijft waardoor iedereen alle bewegingsvrijheid en comfort heeft.

Kijk voor onze uitgebreide collectie voor elke gelegenheid waaronder ook wikkelbedrijfskleding – kleurvast, strijkvrij en representatief – op:
www.nickyiris.nl

XPlan is het meest complete softwaresysteem voor uw sauna en spa.

De brede mogelijkheden stellen u in staat om met het systeem mee te groeien naar gelang uw wensen/behoeften. De uitgebreide Online mogelijkheden, grote hoeveelheid aan Management Informatie, Marketing data en toepassingen stellen u in staat kosten te drukken en omzet te optimaliseren.

Onze Consultancy diensten stellen u in staat om het systeem optimaal in te zetten om uw doelen te behalen. De doorontwikkeling, op korte termijn komt er een compleet nieuwe versie/layout van xPlan, zorgen er voor dat u met uw tijd mee gaat!
www.xplanonline.com

Loylymasters- Wellness en natuur in harmonie

Wij geloven in de kracht van aromatherapie en de ondersteunende werking op lichaam en geest. Daarom helpen wij wellness centra om een natuurlijk belevingsprogramma te integreren gebaseerd op gezondheid, story-telling en een totaalbeleving van de zintuigen. We doen dit met behulp van betaalbare kwaliteitsproducten, vernieuwende opleidingen en unieke tools die saunameesters, nieuw of ervaren, inspireren bij het creëren van hun wow-ervaring! Zo werken wij met gemakkelijke kleurcodes, heel wat inspirerende posters en een aromatherapie app boordevol informatie over de oliën en een grote database met professioneel uitgewerkte opgietsessies.

Loylymasters, deel van Aromen aromatherapie, is een jong en dynamisch bedrijf opgericht door Martijn Vanhoorelbeke en Jurgen De Meester. Onze passie voor wellness en etherische oliën heeft ertoe geleid dat we met talloze geweldige wellness centra over de ganse wereld samenwerken, die aromatherapie toepassen om het natuurlijke welzijn te verbeteren.

We hebben reeds meer dan duizend saunameesters opgeleid in het creëren van gezonde, natuurlijke ruimtelijke belevingen. Dankzij het enthousiasme en de gedrevenheid van het ganse team konden we groeien en onze uitstekende reputatie vestigen, en dat zullen we met toewijding en vreugde blijven doen.

Bezoek ons op www.loylymasters.com of op www.aromen.be.

Unexpected Smiles in Sauna en Wellness

Krachtige geurbeleving voor wellnessbezoeker, ultiem gebruiksgemak voor wellnesspersoneel.

Al geruime tijd zijn wij leverancier van geur voor de mooiste en grootste wellnessbedrijven in Nederland,België en Duitsland. Binnen de wellnessbranche wordt
sterk ingezet op het creëren van een unieke beleving voor saunabezoekers door het inzetten van de juiste geurbeleving. Gedreven door onze passie voor geur is
het ons doel om voor zowel grote wellnessresorts als kleinere saunabedrijven de beste oplossing te bieden. Met de combinatie van onze krachtige geuren, online
geursystemen en jarenlange ervaring op het gebied van geur in wellness is het onze missie om aan iedere geurwens te kunnen voldoen.

Meer weten over geurbeleving in sauna en wellness?
https://sense-company.com/nl/geurbeleving-in-sauna-en-wellness/

Ultrabath is een bedrijf met gespecialiseerde tegelzetters.

Zij zijn bekend met het zetten en verlijmen van alle soorten tegelwerk maar ook hebben zij bij dit project hun bouwkundige- en technische expertise ingezet. Specialisaties hebben zij onder andere in:
• Zwembaden bouw
• Jacuzzi onderhoud
• Wellness onderhoud
• Spa op maat
• Tegelvloeren
• Badkamers
https://www.ultrabath.nl/

IN STIJLVOLLE WELLNESS-OPLOSSINGEN.

“Dozen schuiven” doen wij vrijwel nooit en het woord “standaard” willen wij liever niet kennen. Met een team experts op het gebied van houtbouw, tegelwerk, installatietechniek, licht en geluid, creëren wij unieke sauna- en wellness-faciliteiten. Laat ons helpen om uw ideeën te vertalen in ontwerpen om uw gasten dadelijk te confronteren met nieuwe elementen en verrassingseffecten. Stijlvol Wellness richt zich voornamelijk op de professionele wellnessbranche, maar staat zeker open voor private wellness als wij mooie duurzame faciliteiten mogen realiseren. Wie bent u en wat zijn uw plannen? Wij horen het graag! Wij nodigen u graag uit om onze website te bekijken https://stijlvolwellness.nl/


Nieuws van WellnessProfs SAUNAENGINEERING

Onze eigen productie voor professionele regel- en meettechniek voor saunakachels tot 144kW elektrisch vermogen zijn inmiddels een succes. Niet alleen de “zelflerende” en modulerende besturingen weten de piekbelastingen op het elektriciteitsbedrijfsnet te reduceren. Toevoegingen als het sturen van ventilatie in de sauna zelf op basis van de aanwezige relatieve luchtvochtigheid en/of CO2 zorgt voor een juiste dosering van verse lucht en afvoer van belaste lucht zonder onnodig energie te verliezen.
Naast deze ontwikkelingen zijn wij een samenwerking aangegaan met SHS-Europa en zijn wij in staat om de meeste bestaande Pyramide gassystemen zonder extreme aanpassingen om te bouwen naar elektrische systemen met behoud van de bestaande stalen pyramide onder de saunastenen. Hotnieuws is dat wij elektrische box-in-box saunaverwarmingssystemen kunnen leveren waarbij opgietwater en elektrische elementen volledig van elkaar worden gescheiden.
Voor meer informatie belt u met Erik Bierenbroodspot op 06-13677951. www.wellnessprofs.com

 

Romana Sauna & wellnessproducten

Romana Wellness Producten is importeur en leverancier aan de meeste en voornaamste saunabedrijven, horecabedrijven en groothandels in Nederland, België en Duitsland. En inmiddels ook in Denemarken, Zwitserland, Tsjechië en meer Europese landen. Romana levert voor de wellness branche o.a. badslippers (teen en band), badtextiel, hamamartikelen en scrubzout. Reeds jaren is Romana een loyale partner van VNSWB voor het AufgussNK. De NK en WM Kaftan met borduringen, welke u heeft kunnen zien tijdens Aufguss NK en Aufguss WM, is aan deelnemers en jury aangeboden door Romana.
http://www.saunaslippers.nu/home/4

Energiezuinige saunaverwarming

SHS Europa is een ontwikkelaar en leverancier van verwarmingstechnieken voor de saunabranche en kenmerkt zich door:
• Levering en montage van elektrische saunaverwarming
• Toepassen van zeer degelijke industriële verwarmingstechnieken
• Realisatie van energiekostenbesparing tot 50%
• Verwarming voor saunacabines van 6 m3 tot groter dan 200 m3
• Transitie van de saunagaskachels/gaskachels/houtkachels naar de elektrische (sauna)kachels

LEES MEER KLIK HIER

 

Beste leden,

Deze week mogen de musea, bibliotheken en bioscopen weer open. De verwachting is dat de horeca half december weer open mag, donderdag ontvangen we hopelijk meer informatie hierover.

Hieronder enkele tips & trics, voor het geval u misschien nog niet op de hoogte bent:

Noodverordening
Velen van u raadplegen de website van de Rijksoverheid voor informatie en maatregelen rondom Corona. Het is goed om te weten dat uiteindelijk de lokale noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s leidend zijn.

Erfpacht en huur
Betaalt u erfpacht of huur? Dan is het zeker de moeite waard het gesprek aan te gaan met de verpachter of verhuurder. U heeft enkele maanden niet kunnen beschikken over uw exploitatie omdat uw bedrijf dicht moest op laste van de overheid. Het was dus niet mogelijk omzet te draaien. Een gedeeltelijke teruggaaf of huurverlichting is zeker de moeite van het gesprek waard.

Steun voor wellnessbranche
Het bestuur heeft een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer met het verzoek tot aanvullende steun voor onze branche. Zodra wij hier iets over vernemen, zullen wij u uiteraard inlichten!

TVL
Het bestuur heeft alle informatie met betrekking tot het aanvragen van de TVL voor u op een rijtje gezet. Klik hier voor de informatie en veel gestelde vragen.
TVL berekening per BV (voorbeeld)

Inspiratie Wellnessdagen verplaatst naar 2021
We hebben helaas moeten besluiten het partnerevent dat gepland stond voor december 2020 te verplaatsen naar februari of maart 2021. De huidige coronamaatregelen maken dat ook onze Belgische collega’s nu niet naar Nederland kunnen afreizen zonder dat ze daarna in quarantaine moeten. Wanneer de nieuwe datum bekend is hoort u dat van ons.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Wij volgen alles op de voet en zodra er nieuws is zullen wij u weer informeren.

Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,

Eveline Colijn
Secretaris VNSWB

Sauna’s en sportscholen mogen de komende twee weken geopend blijven. Met deze beslissing bevestigt de overheid het belang om, juist in deze tijd, te werken aan je lichamelijke en mentale gezondheid.

Na de persconferentie van 3 november jl. was er enige onduidelijkheid over het open blijven van sauna’s. Inmiddels heeft de branchevereniging Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellnessbedrijven (VNSWB) door de woordvoerder van Minister de Jonge bevestigd gekregen dat sportscholen en saunabedrijven open mogen blijven en dus uitgesloten zijn van sluiting de komende twee weken.

‘We zijn blij met deze ontwikkeling’, zegt branchevoorzitter Jos Keizer. Deze beslissing bevestigt dat de overheid inziet hoe belangrijk het is om, juist in deze tijd, te werken aan gezondheid van lichaam en geest. De overheid adviseert dan ook om in deze tijd voldoende te bewegen en te ontspannen om stress te verminderen. En waar kun je nu beter ontspannen dan in de sauna. Een bezoek aan de sauna is namelijk een belangrijke voorwaarde om je stressniveau te verlagen en je immuunsysteem te versterken, zodat je minder vatbaar bent voor o.a. griepvirussen. En dat is deze tijd geen overbodige luxe.

Naast dat een bezoek aan de sauna gezond is, is het ook een veilige plek. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het COVID-19 virus in activiteit afneemt bij een temperatuur tussen de 40-60 graden. Bij een sauna van 70 graden vindt er zelfs thermische desinfectie plaats en is het virus binnen een minuut gedood. ‘De sauna zou in deze tijd dus wel eens één van de veiligste plekken kunnen zijn’, aldus Jos Keizer van de VNSWB.

Beste leden,

Er was enige verwarring naar aanleiding van de persconferentie gisteravond.
Hierop heeft onze voorzitter, Jos Keizer, gisteravond persoonlijk contact gehad met het ministerie van VWS en wat blijkt: Sauna’s mogen open blijven de komende 2 weken.

Dit besluit is genomen in lijn met het besluit voor de sportscholen.
Sauna is goed voor de weerstand. In deze tijd staan vitaliteit en gezondheid voorop.
Het is belangrijk dat iedereen werkt aan zijn/haar immuunsysteem.
Fitheid en mentale gezondheid zijn heel belangrijk.

Daarnaast boekt men bij de sauna’s individueel. Belangrijk is dat u de protocollen blijft volgen en handelt volgens de laatste maatregelen van 13 oktober: Horeca dicht.

Voor bedrijven met een hotel geldt: de hotelgasten mogen wel bediend worden voor ontbijt, lunch, diner en een hapje of drankje tussendoor. Vanaf 20.00 uur mag er geen alcohol meer geschonken en genuttigd worden.

Er is inmiddels ook contact geweest met het ANP, de Telegraaf, Nu.nl en RTL Nieuws. Zij zullen hun websites bijwerken en hierop ook vermelden dat sauna’s open mogen zijn.

Media-uitingen

Het is belangrijk dat we onze gasten eenduidig informeren dat onze branche open mag blijven.
Hierbij 2 teksten die u hiervoor kunt gebruiken:

Social media:
Corona update: Wij zijn geopend!
Gezond zijn én gezond blijven is in deze periode belangrijker dan ooit. Wij wisten het al wat langer, maar gelukkig erkent óók de overheid de gezondheidsvoordelen van een saunabezoek. Een bezoek aan een sauna helpt immers je immuunsysteem te versterken en je weerstand te verhogen.

Voor op uw website en eventueel uitingen naar de pers:

Sauna’s in Nederland blijven geopend

Sauna’s en sportscholen mogen de komende twee weken geopend blijven. Met deze beslissing bevestigt de overheid het belang om, juist in deze tijd, te werken aan je lichamelijke en mentale gezondheid.
Na de persconferentie van 3 november jl. was er enige onduidelijkheid over het open blijven van sauna’s. Inmiddels heeft de branchevereniging Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellnessbedrijven (VNSWB) door de woordvoerder van Minister de Jonge bevestigd gekregen dat sportscholen en saunabedrijven open mogen blijven en dus uitgesloten zijn van sluiting de komende twee weken.

‘We zijn blij met deze ontwikkeling’, zegt branchevoorzitter Jos Keizer. Deze beslissing bevestigt dat de overheid inziet hoe belangrijk het is om, juist in deze tijd, te werken aan gezondheid van lichaam en geest. De overheid adviseert dan ook om in deze tijd voldoende te bewegen en te ontspannen om stress te verminderen. En waar kun je nu beter ontspannen dan in de sauna. Een bezoek aan de sauna is namelijk een belangrijke voorwaarde om je stressniveau te verlagen en je immuunsysteem te versterken, zodat je minder vatbaar bent voor o.a. griepvirussen. En dat is deze tijd geen overbodige luxe.

Naast dat een bezoek aan de sauna gezond is, is het ook een veilige plek. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het COVID-19 virus in activiteit afneemt bij een temperatuur tussen de 40-60 graden. Bij een sauna van 70 graden vindt er zelfs thermische desinfectie plaats en is het virus binnen een minuut gedood. ‘De sauna zou in deze tijd dus wel eens één van de veiligste plekken kunnen zijn’, aldus Jos Keizer van de VNSWB.

Uit de Kamerbrief over coronamaatregelen 3 november 2020

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Wij volgen alles op de voet en zodra er nieuws is zullen wij u wederom informeren.

Namens de voorzitter,

Eveline Colijn
Secretaris VNSWB

 

Beste leden,

Zoals gemeld op de Algemene Ledenvergadering 7 oktober organiseert Sense Company in samenwerking met VNSWB en SVB op 2 en 3 december ‘De Partner Inspiratie Wellnessdagen’. We nodigen jullie hiervoor graag uit. Naast leden van de VNSWB worden ook onze Vlaamse collega’s genodigd om deze dag bij te wonen.

 

Programma van de dag(en):

• Ontvangst vanaf 13.30 uur
• Inhoudelijk programma 14.00 tot 19.00 uur
• Locatie: Sense Company, Dr. Paul Janssenweg 144 – Tilburg

 

Wat kun je verwachten:

• Netwerken met Nederlandse en Vlaamse branchegenoten
• Verschillende verrassende sprekers/workshops
• Rondleiding door experience ruimte
• Ontdek de werking van geur op het menselijk brein
• Heerlijk culinair diner bereid door een topchef en volle bar
Alle informatie en hoe je aan te melden vind je hieronder.

We zien jullie graag op deze dagen!

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

 

Aanmelden:

  • Stuur een mail naar info@sense-company.com;
  • Vermeld het naam van je bedrijf;
  • Vermeld daarin met hoeveel personen je bent (max 2 personen per bedrijf);
  • Functie van aanwezige personen;
  • Voorkeur aanwezigheid 2 óf 3 december;
  • Rekening houden met dieet wensen;
  • Contactpersoon mail en telefoonnummer;