Beste leden en partners,

Inmiddels zijn onze bedrijven alweer zo’n 4 weken open na de tweede lockdown van maar liefst een half jaar. Die eerste, maar vooral de tweede lockdown heeft er bij veel bedrijven zwaar ingehakt. De impact is enorm. Niet alleen in financieel opzicht maar ook emotioneel gezien. Sommige leden zagen hun in vele jaren opgebouwde bedrijf onder zich weg smelten en daarmee ook een goede toekomst voor henzelf en hun opvolgers. Het team van medewerkers is vaak flink uitgedund en daardoor ook instabieler geworden, helemaal nu blijkt dat veel werknemers definitief uit de gastvrijheidsindustrie zijn weggestroomd.

Het goede nieuws is dat gasten ons niet vergeten zijn. In de eerste 4 weken was de beschikbare capaciteit bij veel van onze leden volledig volgeboekt, met heel mooie bestedingen. We zien ook dat sommige (met name grote) bedrijven hun strategie voor de toekomst willen aanpassen: optimalisatie i.p.v. maximalisatie. Dus bewust met iets minder gasten dan voorheen, meer comfort bieden, betere tarieven en daardoor een mooie marge.

Marketingcampagne ‘sauna is gezond’ in de herfst van 2021
Het bestuur is van plan om in september in de landelijke media de boodschap “sauna is gezond” te verspreiden. Dat thema blijft altijd actueel, ook omdat de corona-pandemie wellicht nog kan terugkeren (de ‘gevreesde 4e golf’).

Internationale contacten en samenwerking
Met de Duitse Sauna Bund zijn goede contacten opgebouwd o.a. om samen te kijken naar specifiek wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van aerosolen in de sauna, en zo ook andere relevante wetenschappelijke informatie verzamelen. Er is ons gebleken in het afgelopen jaar dat we vaak moesten opboksen tegen de onbekendheid over de saunabranche (en soms ook het imago) bij topambtenaren en bewindvoerders van notabene het ministerie van Volksgezondheid en van Economische Zaken.

Bestuur staat voor jullie klaar
Voor wat betreft de spelregels van de steunmaatregelen gaan we er van uit dat iedereen deze inmiddels goed kent en weet te hanteren (zie jouw lidmaatschap van KHN). Mocht er echter over dit of een ander onderwerp behoefte bij zijn om contact te hebben met een van de bestuursleden bel of mail ons dan gerust.

Partners
Voor een deel van onze partners was het ook bepaald geen makkelijke periode. Kijk nog eens goed op onze site naar het overzicht van onze partners, en denk vooral eerst aan hen als je weer iets gaat bestellen of investeren.

NK-Aufguss
Inmiddels zijn de voorrondes en finales van de NK-Aufguss (show-opgietingen) net achter de rug. Een heel bijzonder evenement dat aantoont dat de sauna-branche zich verbreedt en voor een (nieuwe) doelgroep hoogstaand sauna-vakmanschap met entertainment combineert. De Commissie Aufguss zal hierover nog nader berichten, net als over de VNSWB Cup (de traditionele aufguss wedstrijden) in het komend najaar.

Save the date! 4 november Algemene Ledenvergadering
Blokkeer deze datum alvast in jouw agenda!
De locatie, agenda e.d. worden later bekend gemaakt. Uiteraard zijn onze partners ook aanwezig deze dag.

Namens het gehele bestuur wens ik jullie een heel goede zomer toe waarin je weer kunt bouwen aan een hopelijk gezonde toekomst voor jouw bedrijf, jouw team en jezelf.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

Goedemorgen allemaal,

We gaan ervanuit dat u heerlijk geslapen heeft na de persconferentie van gisteren!

Wij zijn enorm blij en opgelucht na deze lange tijd van lockdown en onzekerheid weer de deuren van onze mooie bedrijven te mogen openen.

Samen Sterk! Dat kan gezegd worden van de VNSWB en haar bestuur.
Iedere week staken wij de koppen bij elkaar en zochten we naar kansen, mogelijkheden en ideeën om de beslissingsbevoegden van het kabinet, OMT, RIVM en de Ministeries te overtuigen dat onze bedrijven veilig en verantwoord de deuren konden openen.
De media werd herhaaldelijk benaderd. Want een bezoek aan de sauna draagt bij aan de fysieke- en mentale gezondheid van een ieder. Na ruim een jaar als land in gezondheidscrisis te hebben gezeten is het essentieel dat onze bedrijven samen met de sportscholen en zwembaden weer de deuren mochten openen.

En gisteren werden we dan zelfs door demissionair premier Rutte bij naam genoemd in de persconferentie en heeft onze branche met pictogram een plekje gekregen op de routekaart!
De inspanningen hebben geloond.

Wij wensen jullie heel veel succes en werkplezier! Geniet van de blije gasten, medewerkers, leveranciers, etc…

Belangrijkste voorwaarden:
• Maximaal 50 personen per ruimte (met in achtneming van 1,5 meter)
• Overal 1,5 meter afstand
• Aantallen toelaten: 1 persoon per 10m2 gastruimte
• Maximaal 4 personen per reservering (geldt niet voor personen uit 1 huishouden of kinderen t/m 12 jaar)
• Reserveren is verplicht
• Gezondheidscheck
• Mondkapje binnen verplicht (m.u.v. als men zit, in de baden en zwembaden)

Horeca gedeelte:
• Zie boven +
• Restaurants mogen open van 06.00-22.00 uur
• Geen alcohol verkoop na 22.00 uur
• Maximaal 2 shifts per avond
• Geen zelfbediening (buffetten)
• Gasten mogen niet aan de bar plaatsnemen
• Vaste zitplaats toewijzen per reservering
Namens het gehele bestuur: Het gaat jullie goed!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Eveline Colijn | Secretaris VNSWB

Beste Leden,

Gisteravond om 22.40 uur heeft het bestuur een mail van het ministerie van Economische Zaken ontvangen met de melding dat wij definitief naar fase 3 op de routekaart zijn gezet.

Het valt niet in woorden uit te drukken hoe boos en teleurgesteld wij zijn. Vooral omdat er geen redelijke argumenten aan dit besluit ten grondslag liggen.

Al ruim een jaar worden wij op 1 lijn gezet met de sportscholen en mochten wij ook als een van weinige sectoren nog open zijn samen met de sportscholen. Dit werd tijdens een persoonlijk gesprek op 15 april ook nog eens mondeling aan ons bevestigd.
Maar nu heeft toch het ministerie, ‘om politieke redenen’ een knip gezet in fase 2, omdat men het niet heeft aangedurfd alle bedrijven welke in deze fase vallen tegelijkertijd te versoepelen.

Sauna & Solaria moeten dus definitief wachten op fase 3: Open vanaf woensdag 9 juni 2021.
Mocht het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dalen, gaat de overheid wellicht iets eerder versoepelen en daarmee fase 3 eerder openstellen. Daar is echter nog geen zekerheid over te geven.

Zoals jullie wellicht hebben gelezen (krantenartikelen), gehoord (radio interviews) en gezien (Hart van Nederland) hebben wij onze verbazing over dit besluit ook gedeeld met de landelijke media, de leden van het OMT en de bewindslieden.

Wij hebben ons uiterst ingespannen om tot een beter resultaat te komen. Het spijt ons enorm dat we daar dit keer niet in zijn geslaagd.

Wij blijven strijden en zullen jullie zodra er nieuws is informeren.
Voor nu, heel veel sterkte! Het zijn de laatste zware loodjes!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Eveline Colijn | Secretaris VNSWB

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 april delen we graag de volgende informatie met jullie.

Als bestuur nemen wij uitsluitend de feitelijke informatie tot ons welke wij halen van de website van de rijksoverheid.

Uit deze informatie, die ook te zien is in de onderstaande afbeeldingen, maken wij het volgende op:
• Als saunabranche vallen wij samen met de binnensporten (afbeelding 1);
• Als saunabranche zitten wij in fase 2 (afbeelding 2);
• Fase 2 wordt genoemd op 11 mei mits het aantal besmettingen en ziekenhuis opnamen dalen;
• Toegang zal zijn zonder testen;
• Opening zal zijn zonder horeca binnen, wel met terras;
• Opening zal zijn middels het protocol (o.a. 1,5 meter afstand en max 30 personen per ruimte);

*Voor alle leden adviseren wij Fase 2 in de gaten te houden via de berichtgeving van de rijksoverheid.

Gratis spoedtest voor horecamedewerkers met coronaklachten

Heeft een van je medewerkers (lichte) coronaklachten of een melding gekregen in de Coronamelder app en wil je snel weten of hij/zij besmet is? Via jouw KHN-lidmaatschap kan de medewerker zich diezelfde dag nog gratis laten testen bij Spoedtest.nl.

Jouw KHN voordeel
• Gratis coronasneltest voor medewerkers en ondernemers (normaal € 69)
• Dezelfde dag terecht voor een testafspraak (ook in het weekend)
• Ruim 60 testlocaties verspreid over het land
• Binnen 30 minuten de uitslag

Meer informatie en hoe het werkt

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

Beste leden,

In aanloop naar de persconferentie van morgenavond informeren we we jullie als volgt.

Gesprek EZK
Vrijdag 9 april jl. hebben wij (Fabian en ik) na veel aandringen, een gesprek gevoerd met de directie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierbij waren ook ambtenaren die werken aan de kalender voor her-opening. Helaas hebben we geen harde toezeggingen kunnen krijgen. Wel zijn we ervan overtuigd dat we onze branche beter in beeld hebben kunnen brengen, zodat we niet vergeten worden om op die heropening kalender geplaatst te worden.

Sneltestplan
Het is ons ook duidelijk geworden dat ons plan* om met eigen snelteststraten te heropenen heel weinig kans maakt. Het past eenvoudigweg niet in de gekozen strategie van de overheid. Een alternatief plan* om gebruik te maken van de toegang teststraten maakt op korte termijn ook geen kans. Dit alleen al omdat het de overheid blijkbaar niet lukt om op korte termijn de toegezegde 100 straten niet ingericht te krijgen. Daarmee is er waarschijnlijk zelfs al te weinig capaciteit voor alle fieldlabs die deze maand worden uitgevoerd. Laat staan als alle scholen en universiteiten er gebruik van gaan maken.
Maar voor de iets langere termijn is deze route nog niet geheel uitgesloten, mits de benodigde wetgeving daarvoor rond komt.
Ons aanbod* om deel uit te maken van de fieldlabs past ook niet in de juridische en strategische kaders. Het is natuurlijk vreemd dat bijv. sportscholen en saunabedrijven niet aan die fieldlabs kunnen meedoen, maar casino’s wel! Begrepen ze zelf eigenlijk ook niet.

* al deze plannen/voorstellen zijn al veel eerder door ons langs diverse kanalen bij diverse ministeries neergelegd.

Uiteindelijk hebben we nog aangeboden dat we desnoods best wel open willen zonder horeca mocht dat de kans op eerdere her-opening groter maken, om vervolgens onze restaurants weer te openen indien dat ook voor de ‘normale’ restaurants aan de orde is. Dit wordt meegenomen in de gedachtegang. (voor wat het waard is)

Wat in het hele verhaal ook niet helpt is dat de aantallen ziekenhuisopnames e.d. nog niet gunstig zijn. Vanuit ziekenhuizen en OMT is er dan ook behoorlijk wat weerstand tegen versoepelingen.

Als we nu een voorspelling zouden moeten doen op basis van alle huidige informatie dan gokken we op “ergens in mei open, 1 juni met horeca”. Maaaaar: eerder mag óók!!
(we geven geen garanties)

We hopen van harte dat iedereen het nog weet vol te houden.
Houd de vesting!

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

Beste leden,

Ter informatie hebben wij onderstaande brieven verzonden aan het ministerie.

 

 

Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, minister B. van ‘t Wout
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, staatssecretaris M. Keijzer

Geachte minister van ‘t Wout en staatssecretaris Keijzer,

Als sauna- en wellnessresorts zijn we een van de zwaarst getroffen branches. Helaas worden we blijkens de vorig jaar getoonde openingsstrategie niet altijd ‘gezien’ en ook in de communicatie over de komende openingsstrategie lijken we tussen wal en schip te vallen, ondanks diverse contacten met uw en andere ministeries.
Wij vragen u dan ook beleefd, doch met klem, deze keer wél inhoudelijk te reageren op onze vragen.

A) Binnenkort (volgens minister de Jonge begin april) is er een netwerk van ‘toegangstest straten” beschikbaar met een capaciteit van in eerste instantie 100.000 tests per dag. Hierbij zou een ‘kalender’ in de maak zijn met branches en organisaties die ‘straks’ op basis van de beschikbare toegangstest capaciteit hun deuren weer (gedeeltelijk) kunnen en mogen openen.
Welke plaats is er op deze kalender ingeruimd voor onze branche?

B) Mocht het onder A) vermelde plan méér tijd dan enkele weken vergen, dan hebben wij aan het ministerie van VWS een sluitend plan (98,68 % zekerheid) voor (gedeeltelijke) heropening neergelegd op basis van snelteststraten bij onze locaties. We zijn een overzichtelijke branche en onze leden dragen het heropeningsplan breed. VWS verwijst echter naar EZK. Bijgaand treft u ons plan aan en onze vraag is: indien plan A) niet op korte termijn haalbaar is, wanneer mogen wij starten met plan B)?

C) Naast bovenstaande zijn wij graag beschikbaar voor een ‘fieldlab’ om aan te tonen dat bezoek aan onze resorts zeer veilig kan.

Naast dat ons het water tot aan de neusgaten staat (7 maanden volledig gesloten, 3 maanden op 50 %, 2,5 maand op 25 %) draagt onze branche bij aan de broodnodige ontspanning en fysiek welbevinden van onze gasten.
Voor overleg zijn we uiteraard altijd beschikbaar.

 

 

Ministerie van Algemene Zaken
t.a.v. de Minister President
de heer M. Rutte

Geachte Minister President, meneer Rutte,

Met de moed der wanhoop richten wij ons tot u, aangezien wij bij collega ministeries geen gehoor vinden. Helaas heeft ook u, blijkens de persconferenties, onze branche blijkbaar niet in beeld.
We zijn met onze sauna- en wellnessresorts een van de zwaarst getroffen sectoren, maar worden niet genoemd. Wij dagen u uit om dat in de eerstvolgende persconferentie recht te zetten.
Maar bovenal willen wij graag antwoorden op onderstaande vragen, zoals deze ook gesteld zijn aan de ministeries van VWS en EZK, maar helaas inhoudelijk nog onbeantwoord.

A) Binnenkort (volgens minister de Jonge begin april) is er een netwerk van ‘toegangstest straten” beschikbaar met een capaciteit van in eerste instantie 100.000 tests per dag. Hierbij zou een ‘kalender’ in de maak zijn met branches en organisaties die ‘straks’ op basis van de beschikbare toegangstest capaciteit hun deuren weer (gedeeltelijk) kunnen en mogen openen.
Welke plaats is er op deze kalender ingeruimd voor onze branche?

B) Mocht het onder A) vermelde plan méér tijd dan enkele weken vergen, dan hebben wij aan het ministerie van VWS een sluitend plan (98,68 % zekerheid) voor (gedeeltelijke) heropening neergelegd op basis van snelteststraten bij onze locaties. We zijn een overzichtelijke branche en onze leden dragen het heropeningsplan breed. VWS verwijst echter naar EZK. Bijgaand treft u ons plan aan en onze vraag is: indien plan A) niet op korte termijn haalbaar is, wanneer mogen wij starten met plan B)?

C) Naast bovenstaande zijn wij graag beschikbaar voor een ‘fieldlab’ om aan te tonen dat bezoek aan onze resorts zeer veilig kan.

Voor nader overleg zijn wij uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

Beste leden,

Gelet op de uitkomst van ons overleg met het ministerie van VWS in combinatie met de besmettings- en ziekenhuiscijfers, zijn we niet heel erg optimistisch over de uitkomst van de persconferentie van 23 maart a.s.
U heeft dat al wel begrepen uit ons eerder deze week verzonden nieuwsbrief hierover.

Het bestuur zal na de persconferentie bezien of er aanleiding is voor nieuw overleg met elkaar en met VWS. Uiteraard zullen we u weer informeren mocht daar dan aanleiding toe zijn.

Stilzitten is echter geen optie, daarom hebben we voor u nog een paar belangrijke tips verzameld waar u wellicht uw voordeel mee zou kunnen doen.
Ons advies is om hier meteen even serieus (met uw boekhouder/accountant) naar te kijken aangezien het u misschien nog behoorlijke bedragen zou kunnen besparen.

Intussen: houd moed en de vesting!

TVL:
Vanaf komend kwartaal (april 2021) wordt de TVL 100%.
Belangrijk is te weten dat de TVL wel moet worden opgeteld of gerekend als omzet. Kan van invloed zijn op de hoogte van NOW. Advies: Overleg dit met uw boekhouder/accountant.

Bent u ook op de hoogte van het definitief indienen van de tweede aanvraag NOW?
De periode aanvraag loopt van juni t/m sept. 2020. In die periode was de omzet redelijk goed, dus kan het zijn dat er een behoorlijke terugbetaling moet plaats vinden.

Het percentage van de te verwachten omzetdaling is hierbij van belang. Deze moet uiterlijk 5 januari 2022 worden ingediend. Als er een terugbetaling moet plaatsvinden dan kan het dus praktisch zijn om eind van 2021 de afrekening in te dienen, zodat de evt. terugbetaling ook later gaat plaats vinden.

SBI code:
Waar in 2020 een verkeerde SBI code nog weleens parten speelde met het aanvragen van de TVL, kunt u hier nu bezwaar tegen maken. Uw inschrijving bij de KvK verandert niet, maar men zal wel –als u kunt aantonen dat uw hoofdactiviteit anders is dan de huidig geregistreerde SBI code- goed kijken of u alsnog in aanmerking komt voor de TVL..
Op de site van RVO vindt u meer informatie.

Gemeentelijke belastingen:
WOZ-Bezwaar, Via KHN/Bartels Consultancy kunt u proberen de WOZ naar beneden te krijgen. De gemeente betaalt de kosten aan Bartels Consultancy indien u (deels) in het gelijk wordt gesteld.
Lees hier hoe u bezwaar kunt maken.

Belangrijk: in het eerste jaar betalen KHN leden niet bij gegrond verklaren van het bezwaar.
Belangrijk is dat het bedrag wel betaald wordt op de gestelde termijn en dat in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking, bezwaar wordt aangetekend tegen de hoogte en de peildatum. Want net na de peildatum moesten de bedrijven dicht=exploitatie 0 is waarde 0.

Toeristenbelasting:
Ook voor deze gemeentelijke belasting is het mogelijk uitstel aan te vragen en/of in termijnen te betalen. Doe dit wel zodra de aanslag binnen is.

Uitstel van belastingbetaling weer verlengd:
Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat de periode waarvoor u vanwege de coronacrisis bij de Belastingdienst uitstel van betaling kunt krijgen, is verlengd.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

Geachte leden van de VNSWB,

In een periode die voornamelijk gevuld is met zaken waar we liefst nooit mee gemoeid zouden zijn geraakt, is er zo nu en dan ook eens iets heugelijks te melden. Gisteren bereikte ons zo’n bericht met het vizier op een positief vooruitzicht.

Met vreugde en trots mogen we namelijk aankondigen dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, slechts onder voorbehoud van extra maatregelen, het beoogde AufgussNK 2021 doorgang zal vinden. Voor Nederland betekent dit dat we in overleg met QWR de reeds vastgestelde data kunnen aanhouden en zal AufgussNK 2021 gehouden worden op:

VOORRONDE AUFGUSSNK: 4 & 5 juni 2021 Thermen Soesterberg
FINALE AUFGUSSNK: 24 t/m 26 juni 2021 Thermen Berendonck

Uw hulp is nodig!
Zonder deelnemers natuurlijk geen kampioenschap en daarom verzoeken wij alle VNSWB leden om hun team te informeren over de data, inschrijving en dat deelname aan het kampioenschap dit jaar gepaard gaat met een goede begeleiding vanuit de commissie AufgussNK, die de kennis en kunde van de saunameester zeer ten goede zal komen. Gezien de korte periode het verzoek daarmee niet te wachten op de heropening van de saunacabines!

Uiterlijke inschrijfdatum: Woensdag 31 maart
Inschrijven via de website: www.aufgussnk.nl
Informatie en contact: info@aufgussnk.nl , john@aufgussnk.nl of via het contact formulier op de website!

Wij wensen alle bedrijven en deelnemers een mooi AufgussNK 2021, heel graag tot snel!

Nieuws van de Aufgusscommissie

Het bestuur van VNSWB heeft afgelopen donderdag navraag gedaan naar de status van de opgietwedstrijden bij de door VNSWB aangestelde commissie. Uit de vergadering met de commissie kwam het antwoord dat er niet alleen medio oktober/begin november een totaal nieuw wedstrijd concept te verwachten is, samen met, voor en door diverse VNSWB saunabedrijven, tevens kwam er positief nieuws over AufgussNK (zie bericht hierboven).

De Nederlandse delegatie, vertegenwoordigd door dhr. Hans Dolman, schoof afgelopen week aan bij het beraad van AufgussWM met als slot conclusie na lang overleg, dat het geplande wereldkampioenschap in september 2021 doorgang zal vinden. De 18 vertegenwoordigde landen, waaronder nu ook Japan, konden consolideren dat met een aantal logistieke aanpassingen voor sommige landen het zeker haalbaar is, mede gezien het feit dat het organiserende land (Polen) geen ernstige organisatie belemmerende maatregelen kent. Op 10 mei a.s. vindt er nog wel een AufgussWM meetpunt plaats betreft de actuele Corona status op dat moment in de betreffende landen en wat dit betekent met de vrijheid om een kampioenschap te organiseren.

Uiteraard kent dit besluit en het plan wel degelijk enkele uitdagingen omtrent reisbewegingen, voorrondes in landen die t/m juni niet mogen/kunnen organiseren en andere organisatorische omwegen, maar in de laatste bijeenkomst afgelopen week is voor elke uitdaging die op dit moment speelt een passende oplossing gevonden. Zo zal het Belgische kampioenschap in Nederland plaatsvinden met grotendeels de Nederlandse jury, hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig met het NK maar wel separaat van elkaar betreft de einduitslag en de tickets voor het WM.

We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Commissie Aufguss

Beste leden,
Gisteren hebben we (bestuurslid Fabian Dolman en ondergetekende) een overleg gehad met de directie van het ministerie van VWS. Gesprekspartners waren de directeur Covid dhr. Henri van Faassen en de heer Mark Zuidberg (portefeuille routekaart).

Hieronder een korte samenvatting:
VWS erkent dat we momenteel niet op de routekaart staan. VWS is zelf nog zoekende wat betreft die routekaart. Bovendien zijn er vele andere partijen, waaronder andere ministerie, die er invloed op uitoefenen. Er wordt niet zozeer gekeken naar concrete branches of sectoren waar weer iets in een bepaalde volgorde open zou kunnen, maar vooral op abstract niveau een afweging gemaakt. Dit beoogt om maatschappij breed overal “iets” mogelijk te maken, maar gelet op de besmettingen wordt daar erg mee geworsteld.

Onze koppeling van vorig jaar aan de sportscholen staat nu ter discussie. Uiteraard hebben wij aangegeven dat wij geheel zelfstandig beoordeeld zouden moeten worden (immers voor elk nadeel van een andere branche hebben wij wel een voordeel in de onze). Desondanks is aansluiting bij sportscholen politiek gezien waarschijnlijk handig omdat de maatschappelijke druk om daar iets mogelijk te maken erg groot is en deze branche zelf ook groot is (go with the flow).

Ons plan om te heropenen op basis van snelteststraten werd gekenmerkt als: “een goed doordacht plan, waarvan de timing ook nog eens goed is”. Enerzijds ziet VWS goede aansluiting op het bestaande plan om 300 teststraten in te richten voor het (deels) heropenen van de niet-essentiële sectoren. Anderzijds zijn er ook nog enkele haken en ogen (juridische houdbaarheid) en bovendien kunnen wij daar niet op wachten en zien we met ons gesloten circuit dat we juist daarop vooruit kunnen lopen. Immers we zijn een overzichtelijke groep, controleerbaar, beheersbaar, en bijna al onze leden kunnen uit economisch perspectief meedoen. (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bioscoopbranche waar intern veel verdeeldheid is, bijvoorbeeld over de verhouding kosten sneltest/omzet).

Ons plan heeft dus goede aanknopingspunten voor VWS om er verder over na te denken……maar de heren willen, durven, kunnen daar in dit stadium niet concretere uitspraken over doen. Behalve dan dat ze ons plan zeker zullen delen met hun collega’s van “testbeleid”. We weten helaas niet of en welke waarde dat heeft.
Het feit dat wij niet naar de rechter gaan, maar een constructief plan neerleggen en bespreken levert goodwill op, dat is ook zo uitgesproken. Of zich dit vertaald in iets van waarde is nog maar de vraag. Want waar wij praten over ‘stel 1 april’ zitten zij al een maand later.

We hebben in ieder geval bereikt dat we nu goed in beeld zijn bij de beleidsmakers van de sneltest straten en die van de routekaart. Afgesproken is dat we van vervolgstappen op de hoogte worden gehouden. En we hebben een serieuze ingang mochten we aanleiding zien om opnieuw in gesprek te gaan.

Uiteindelijk overheerst bij ons de teleurstelling dat we niet met iets concreets bij u terug kunnen komen. Maar we hebben in ieder geval erg ons best gedaan. Uiteraard blijven uw suggesties van harte welkom.

Houd de vesting!

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur
Jos Keizer
voorzitter

Beste leden,

Gisteren rond het middaguur hebben wij een persbericht en strategisch plan gestuurd naar de overheid, het OMT en de media. Doel hiervan is hen te prikkelen en wakker te schudden om ons weer op de routekaart te zetten en versneld open te kunnen.

Daarna volgde er in het begin van de avond een social media bericht met het verzoek deze te delen via uw kanalen.
Helaas is het nadeel van een social media bericht dat dit zeer kort en summier is. Er is dan ook veel onbegrip op dit bericht gekomen. We willen niet meer kapot maken dan ons lief is en onze gasten moeten al zo lang wachten om weer naar ons toe te komen…Het is niet de bedoeling dat we hen nu in ons harnas jagen.

Daarom adviseren we voor nu:
Mocht u het bericht nog niet hebben geplaatst, dan adviseren wij u dat niet te doen.
Mocht u het bericht al wel hebben gepost en heeft u ook reacties van onbegrip ontvangen, dan zou u de tekst van Thermen en Beauty de Leeuwerikhoeve (hieronder te vinden) kunnen plaatsen.
Zij hebben een heel uitgebreid en genuanceerde reactie geschreven waar we ons zeer in kunnen vinden.
Zij vinden het ook goed als meerdere bedrijven deze tekst overnemen. U bent natuurlijk vrij deze tekst te personaliseren.
De tekst is inmiddels ook beschikbaar via de website.

Excuses voor het ongemak! De criticaster bevindt zich duidelijk ook onder ons clientèle en gezien het summiere bericht nemen zij graag de kans publiekelijk en vaak anoniem te reageren.

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Jos Keizer, voorzitter

Social mediabericht Thermen en Beauty de Leeuwerikhoeve

Gisteren plaatsten we een persbericht van VNSWB betreffende de mening van de branche over het weer open kunnen gaan van de sauna’s. We zien dat dit onderwerp, met verplichte sneltest, precies zo gevoelig ligt als wij hadden voorspeld en voor uw informatie, ook wij staan niet te springen om welke beperking dan ook.

We hebben van het begin af aan geroepen dat sauna niet gevaarlijk is, maar juist het tegendeel.
Wetenschappelijk bewezen en onderbouwd met de onderwerpen: thermische desinfectie, het opbouwen van weerstand, de persoonlijke afstand die we automatisch creëren en het maximale verblijf in de kleine ruimtes (sauna en stoombad) van maximaal een kwartier. Helaas is dat tot op heden slechts tijdelijk een reden geweest voor de overheid om ons anders te beoordelen dan de reguliere horeca.

Met dit persbericht en plan naar Den Haag hoopt branchevereniging VNSWB de vraag te kunnen stellen: “als we dit zouden doen, zijn we 99,6 % veilig! Vertel dan maar eens waarom we niet open kunnen?”.

Wij van ………………………….staan daar neutraal in. We zien veel beren op de weg, velen door u benoemd en we zijn natuurlijk geen voorstander van verplichtingen. Een dagje sauna moet relaxed zijn, ontspannen en puur voor de gezondheid.
Moeten we echter dit soort maatregelen hanteren om de vreselijke harde klappen economisch gezien weer op te vangen en onze mensen überhaupt aan het werk te kunnen houden, dan staan we open voor heel veel ideeën en suggesties.
We gaan dus niet zo maar meedoen, we kiezen geen kant, maken geen politieke keuzes, maar zijn enkel bezig met voortbestaan. Als dat betekent in de toekomst dat we inderdaad tijdelijk slechts gasten binnen mogen laten die zich committeren aan de toelatingseisen van dat moment, dan spijt ons dat enorm voor alle gasten die we daarmee in de kou laten staan. In de overtuiging dat dit echter slechts tijdelijk is én dat dit ons uit een financiële benarde positie kan halen, dan werken de mensen die voor zijn dus ook mee aan de toekomstige saunabezoeken van mensen die tegen zijn. Indirect doet u het dus toch samen, al is dat op dit moment soms verbaal verre van kenbaar.

We hopen dat onze gasten zich hier anoniem op Facebook net zo gedragen als wanneer ze bij ons in de sauna zijn. Correct, met een onbesproken voorbeeldig gedrag, met gepaste afstand van elkaar, zonder persoonlijke toenadering met ongewenste bedoelingen, begrip voor elkaars ruimte, respect voor de mening van een ander, dankbaarheid voor alles wat we wel samen kunnen beleven in het leven en met groot respect voor de verschillen van mens tot mens.
Meer dan ooit hopen we op betere tijden!