Zwemwaterwetgeving en aankomende wijzigingen

Wat gaat er veranderen voor zwembaden op het gebied van zwem en luchtkwaliteit onder de Omgevingswet?Na vele malen van uitstel lijkt het nu toch dat de nieuwe wetgeving voor zwembaden ingaat op 1-1-2023. De belangrijkste wijziging is de manier van werken voor zwembaden. In de huidige regelgeving staat in veel detail beschreven wat zwembaden moeten doen voor hygiënisch en veilig zwemmen. Ook wel middelenwetgeving genoemd. In de nieuwe regelgeving staat daar veel minder over opgeschreven en is het aan de houder om uit te zoeken welke risico’s er op het gebied van hygiëne en veiligheid zijn en hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Het gaat dus van een middelen naar een doelen wetgeving. In dit stuk beperken we ons tot de zwem- luchtkwaliteit maar de wetgeving is natuurlijk breder dan dat stuk alleen.In dit document vind je meer informatie, deze informatie is binnenkort ook te vinden op de website.

 

Hier volgt aanvullende informatie op de presentatie die jullie hebben gekregen tijdens de ALV met betrekking op de zwembadwater wetgeving. Er stond nog een vraag uit over het aantal luchtmetingen per locatie. Marcel Pelt van Xigna, onze partner, is hier voor ons achteraan gegaan en zegt daarover het volgende:

 

In de Omgevingswet staat dat je in één zwemzaal moet meten, maar er staat niet duidelijk bij of dat één zwemzaal per gebouw, één zwemzaal per accommodatie of zelfs één zwemzaal per normadressaat moet zijn.

Ik heb hierover wat vragen gesteld aan de wetgever, maar van de antwoorden wordt het niet veel duidelijker.

Ze geven aan dat ze de wetgever geïnformeerd hebben dat het onduidelijk in de regelgeving staat, misschien komt er een reparatie, we wachten af. Tot die tijd zou ik uitgaan van één zwemzaal per accommodatie, dus bij SLC hoeft dan ook maar 1x TCA gemeten te worden. Bovendien hoeven buitenbaden niet op TCA gecontroleerd te worden en in die andere gebouwen bij SLC zijn geen badwaterbassins, zover ik begrepen heb.

 

VNSWB en de  energiecrisis 

Zoals eerder gemeld heeft het bestuur aan de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om hulp in de energiecrisis. Getuige de uitlatingen van de minister in diverse media is onze vraag aangekomen. Dat betekent helaas nog niets concreet. Wel is het zo dat ook wij door diverse media (NRC, Het Financieele Dagblad, Telegraaf, etc.) over dit onderwerp zijn benaderd en we telkens dezelfde boodschap geven: voor de korte termijn hulp bij de energierekening en voor de middellange termijn hulp bij investeringen bij verduurzaming. 

Ook hebben we contact met RVO, de uitvoeringsinstantie van het Rijk, over onze positie (klap op klap en de schaalgrootte) en over de communicatie van de (nog te nemen) besluiten van de regering over en aan onze branche. Er is nu een Tegemoetkoming EnergieKosten-regeling (TEK) in de maak voor energie-intensieve mkb’ers, maar details daarvan zijn nog onbekend. Misschien is de uitvoering daarvan pas begin 2023 en komt er voor de laatste maanden van dit jaar nog een tijdelijke andere regeling. Maar ook hiervan kennen we helaas geen details. 

Voorts zijn we een inventarisatie aan het doen van Fondsen (Rijk en Provincies) bedoeld voor ondersteuning van verduurzamende investeringen. Wanneer jullie ervaringen hebben met dergelijke fondsen vernemen we dat graag zodat we dit met alle leden kunnen delen. 

Het onderwerp energiebesparing zal uiteraard ook in de komende ALV aan de orde komen. 

 Nadere uitwerking tegemoetkomingen energie

Uitleg Maatregelenladder

Covid-19 beleidMeermaals hebben we als bestuur overleg gehad met het ministerie over de maatregelen welke genomen zouden moeten worden in het geval er wederom een beperkte tot (zeer) ernstige Covid-uitbraak mocht komen.Tussentijds hebben we daarover ook een overleg gehad met de (daartoe beschikbare) leden. Uiteindelijk heeft dat alles een maatregelenladder opgeleverd welke we eind verleden week naar het ministerie hebben gestuurd. Wat ons betreft is deze definitief, maar het ministerie kan dat nog niet bevestigen. Of deze maatregelenladder exact gevolgd kan gaan worden hangt mede af van afstemming met andere branches, de omstandigheden in de ziekenhuizen, etc.Om onszelf niet in de voet te schieten hebben wij nadrukkelijk enkele disclaimers toegevoegd, waaronder het verkrijgen van overheidssteun bij (gedwongen) omzetverlies. Zie hieronder de uitwerking.We hopen dat we de maatregelenladder uiteindelijk voor niets hebben gemaakt.  DisclaimerBij maatregelen die onder stap 2 en 3 vallen zijn beslist steunmaatregelen nodig zoals de NOW en TVL. De Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven (hierna; VNSWB) heeft op verzoek van EZK meegedacht over maatregelen welke we zouden kunnen nemen om een eventueleCOVID-19 epidemie tegen te gaan, met als doel open te blijven. Maar dat ontneemt de overheid niet van het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de ondernemers.Tevens vraagt de VNSWB om een duidelijke en heldere communicatie over de grenswaarden en wordt hierin ook graag gehoord. Waar wordt op gestuurd? Daarnaast willen wij aangeven dat een eventuele sluiting van onze sector desastreus is voor de gehele branche.Na COVID-19 (sluiting van 61 weken) hebben wij nu ook te maken gehad met personeelsproblemen en de hoge energieprijzen. Bedrijven hebben veel geïnvesteerd om het personeelsbestand weer op orde te krijgen. Sluiting van onze sector is desastreus voor de gezondheid van onze medewerkers en zal een genade klap zijn voor de sector. Ook is er veel geld gestoken in de verduurzaming van de sector.Daarnaast is bewezen dat de sauna- en wellnessbranche juist een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van de maatschappij doordat regelmatig naar de sauna gaan het immuunsysteem versterkt. Dit is wetenschappelijk bewezen. Ook hebben veel kwetsbare mensen baat bij onze bedrijven. Mensen met reuma, bronchitis en astma hebben juist enorm baat bij onze sauna’s, stoombaden en thermale baden.

 

Belangrijk nieuws omtrent nieuwe zwemwaterwet

Wat gaat er veranderen voor zwembaden op het gebied van zwem en luchtkwaliteit onder de Omgevingswet?

Na vele malen van uitstel lijkt het nu toch dat de nieuwe wetgeving voor zwembaden ingaat op 1-1-2023. De belangrijkste wijziging is de manier van werken voor zwembaden. In de huidige regelgeving staat in veel detail beschreven wat zwembaden moeten doen voor hygiënisch en veilig zwemmen. Ook wel middelenwetgeving genoemd. In de nieuwe regelgeving staat daar veel minder over opgeschreven en is het aan de houder om uit te zoeken welke risico’s er op het gebied van hygiëne en veiligheid zijn en hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Het gaat dus van een middelen naar een doelen wetgeving. In dit stuk beperken we ons tot de zwem- luchtkwaliteit maar de wetgeving is natuurlijk breder dan dat stuk alleen.

Brengt de Omgevingswet meer ruimte / kansen met zich mee?

Doordat de huidige regelgeving veel detailregels bevat is er weinig ruimte voor innovaties. Dat wordt in de nieuwe regelgeving los gelaten. De eis is meer in het algemeen: het moet hygiënisch en veilig zijn. Er is in de nieuwe regelgeving dus nog steeds een lijst met parameters waar een zwembad aan moet voldoen. Als daar niet aan wordt voldaan, moeten er maatregelen genomen worden. Ook komen er een paar nieuwe parameters bij. Het is vervolgens aan de houder om te kiezen hoe dat het beste kan. Er komt dus veel ruimte voor nieuwe ideeën en innovaties. Misschien zelfs een zwembad zonder chloor als desinfectiemiddel.

Welke nieuwe parameters komen er bij?

In het water gaan we naar andere en ook meer micro-organismen kijken. Daarnaast komt er ook een aantal desinfectiebijproducten en een aantal afvalproducten van de afbraak van zwemmersvuil bij.

Met de nieuwe micro-organismen krijgen we een veel beter beeld van de biologische gesteldheid van het zwemwater dan met de micro-organismen die we onder de huidige regelgeving meten. De nieuwe desinfectiebijproducten zijn nodig omdat we inmiddels weten dat er aan een aantal van deze bijproducten gezondheidsklachten kleven. En de afvalstoffen van zwemmersvuil moeten we gaan meten om te voorkomen dat er te weinig water ververst gaat worden door de toepassing van allerlei innovaties.

Daarnaast krijgen we voor het eerst ook parameters in de lucht, dat zijn ozon (indien gebruikt als desinfectiemiddel)  en een soort zwembadluchtje (trichlooramine) . Ozon is heel schadelijk voor mensen. Je moet de zwemmers er dus tegen beschermen en daar is die nieuwe parameter voor. Ook weten we inmiddels dat trichlooramine een zwembadluchtje is waar mensen veel hinder van ondervinden als de concentratie te hoog wordt, vandaar dat deze parameter ook is toegevoegd.

Wat zijn de concrete gevolgen van die nieuwe parameters?

Twee voorbeelden; de norm voor chloride gaat ervoor zorgen dat we veel meer water kunnen besparen en dat is goed voor de duurzaamheid. Daar staat tegenover dat in die gevallen waar trichlooramine in de lucht niet in orde is, aanpassingen gedaan moeten worden aan de luchtbehandeling. Samengevat kun je wel zeggen dat met de invoering van de nieuwe regels zwemmen nog gezonder wordt.

In welk opzicht verandert de rol van toezichthouders?

Deze rol gaat drastisch veranderen. Nu zijn toezichthouders veel tijd kwijt om te kijken of zwembaden wel voldoen aan alle regeltjes. De verwachting is dat de toezichthouders onder de nieuwe regelgeving een meer coachende rol gaan krijgen.

Moeten zwembaden veel aanpassen?

Op basis van de nieuwe normen kan het goed zijn dat er aanpassingen nodig zijn. De aanpassingen zijn best ingrijpend. Daarnaast is iedere zwembadhouder verplicht om de risico’s te beoordelen middels een risico Inventarisatie en daar zijn beheer middels een beheersplan op aan te passen. De Als partner van de VNSWB kan Xigna u hierin adviseren en bijstaan waar nodig. Neem hiervoor contact op met Erwin Nijlant via erwin@xigna.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering VNSWB Woensdag 18 mei 2022

Sense Company in Tilburg

We zijn deze dag te gast bij Sense Company en bieden jullie graag opnieuw de mogelijkheid voor een voorovernachting – gezellig even bijpraten en samenzijn – en een viergangenmenu op 17 mei om 19.00 uur bij Van der Valk Hotel Tilburg. Diner en overnachting zijn voor eigen rekening.Dagprogramma 18 mei10.00 uur                            Ontvangst met koffie/thee en lekkernij10.30 uur                            Aanvang ALV12.30 uur                            Einde ALV12.30 uur                            Broodjeslunch14.00 uur                            Aanvang Sensperience19.00 uur                            Einde programmaAgendaJullie ontvangen de agenda met bijbehorende stukken, deze zijn ook te vinden op het besloten deel van de website.

SensperienceDe middag wordt georganiseerd samen met Sense Company, laat je onderdompelen in trends, innovatie en inspiratie. Het is een veelbelovend programma met heerlijke hapjes en genoeg tijd om bij te praten, over duurzaamheid. Klik hier voor alle informatie over deze middag.Kosten overnachting en dinerOvernachten bij Van der Valk Hotel Tilburg, een viergangenmenu op 17 mei om 19.00 uur en de volgende dag uitgerust naar de ALV? Dat kan! De kosten staan hieronder vermeld:

  • Logies                     € 129,- per kamer per nacht incl. BTW, excl. ontbijt/city tax
  • Ontbijt                     € 17,50 per persoon
  • Citytax                    3,5 % over logies
  • Viergangenmenu    € 47,50 per persoon

Wanneer je bij Van der Valk gaat boeken mail dan naar sales@tilburg.valk.nl onder vermelding van GF7922 – VNSWB (vermeld ook of je overnacht inclusief of exclusief diner en ontbijt) Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kamers beschikbaar.Aanmelden?Klik op de blauwe button hieronder om je aan te melden.Vragen?Heb je vragen dan kun je een mail sturen naar info@vnswb.nl.Graag tot ziens op 17 en 18 mei!

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

Namens het bestuurJos Keizer, voorzitter

Meld je nu aan voor de ALV en Sensperience!

Nieuwsbrief VNSWB februari

Beste leden,

 

We zijn verheugd jullie te kunnen informeren over de aankomende versoepelingen van het kabinet met betrekking tot de coronamaatregelen. Vanaf 25 februari vervallen nagenoeg alle maatregelen. Ook het CTB (coronatoegangsbewijs) gaat in de ijskast. Per 18 februari gaat de sluitingstijd van de horeca naar 01.00 uur. De basisadviezen, zoals geen handen schudden, hygiëne, ventileren en testen bij klachten, blijven gehandhaafd. We kunnen weer gaan ondernemen zoals voorheen!

IWR breidt uit met aankoop van Thermen BarendrechtThermen Barendrecht- de kunst van het genieten International Wellness Resorts (IWR) heeft in december 2021 Thermen Barendrecht overgenomen en is op dit moment aan een grootscheepse renovatie begonnen. Het resort wordt volledig gerenoveerd en in een nieuw en stijlvol jasje gestoken. De Hollandse meesters als Rembrandt en van Gogh nemen een centrale plek in in de restyling van het resort. Thermen Barendrecht wordt een waar luxeparadijs voor een ultieme wellnesservaring op sterrenniveau. Samen met het team hebben wij maar één doel: iedere gast de meest unieke en onvergetelijke wellnesservaring bieden die er bestaat. Met plezier, passie en persoonlijke aandacht. Iedere gast wordt persoonlijk welkom geheten door onze guest relations officers. De incheck wordt op een persoonlijke manier gedaan door met de gasten plaats te nemen in de lounge en, met een welkomstdrankje, wordt het programma van die dag doorgenomen. Hierna kan de gast zich laten onderdompelen in alle luxe. Genieten van de prachtige faciliteiten, bijzondere wellnessrituelen en weldadige massages en beautybehandelingen. Oog voor detail en persoonlijke service staan centraal in alles wat wij doen. Ook op gastronomisch gebied zijn de ambities hoog. Topchef Herman den Blijker is aangetrokken om ook op culinair gebied alle verwachtingen van onze gasten te overtreffen. De gerechten worden aan tafel geserveerd, de gast kan genieten van klassieke tafelbereidingen in een modern jasje en, indien naar wens, worden er bijpassende wijnen geserveerd door de sommelier. Ook is de Japanse keuken vertegenwoordigd met de Teppanyaki. De Teppanyaki-chef bereidt hier live vis-, vlees- en vegetarische gerechten en zorgt voor een culinaire ervaring op sterrenniveau. Naar verwachting zal Thermen Barendrecht in maart 2022 haar deuren openen.

Heb je ook nieuws dat je met ons wilt delen? Mail naar info@vnswb.nl en wij zetten het op onze website of in de nieuwsbrief.

Vacature bestuurslid

Edwin Kempes heeft in januari zijn taken als bestuurslid VNSWB neergelegd. Wij zijn Edwin dankbaar voor zijn getoonde inzet en energie de afgelopen jaren. Door het vertrek van Edwin is er een vacature ontstaan. Ben je een ondernemer die graag wil meepraten en het imago van onze branche wil verbeteren? Heb je tijd en energie om dit te doen dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je interesse kenbaar maken door een mail te sturen aan voorzittervnswb@gmail.com.Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat onze voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Pitches/presentaties ALV 4 november 2021

Zoals gemeld tijdens de ALV in november verleden jaar ontvangen jullie de (digitaal) gegeven presentatie(s) van de aanwezige partners. Naast SHS Europa hebben ook Bender, Connexie en Aromen een korte pitch gepresenteerd (geen digitale versie beschikbaar).

De actuele maatregelen voor opening!

Beste leden,
De VNSWB heeft de afgelopen weken flink ingezet op versoepelingen voor onze branche. En mét succes: per vandaag mogen we weer open tot 22.00 uur met onze sauna’s en onze eet- en drinkgelegenheden.In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de voor onze branche geldende maatregelen en ontvangen jullie het ‘praatstuk’ inclusief bijlage zoals besproken met minister Adriaansens afgelopen maandag.Wij wensen jullie veel succes met de (her)opening!
Gesprek met Minister Adriaansens van Economische Zaken & KlimaatAfgelopen maandag hebben Eveline, Fabian en Jos een gesprek gehad met minister Micky Adriaansens. Tijdens dit prettige en constructieve gesprek hebben ze de specifieke aspecten en zorgen van de branche uiteen kunnen zetten. Met als uitkomst dat er in de toekomst wordt ingezet op gezondheidsbevordering waarbij we de voordelen van een saunabezoek hebben aangetoond. Sauna’s staan dan nu ook terecht in het rijtje van de zwembaden.De minister heeft persoonlijk toegezegd dat als er een lid is dat acuut dreigt om te vallen dat zij gaat kijken of er hulp voor dat lid kan komen. Wanneer voorgaande jou betreft dan kun je je vertrouwelijk melden bij de voorzitter (voorzittervnswb@gmail.com). We sturen jullie graag het praatstuk en de bijlage ‘sauna is gezond‘.

Actuele steunmaatregelen

Beste leden,

De actuele steunmaatregelen (de tegemoetkoming voor de avond-lockdown) zijn zeker niet toereikend. Dat hebben we ook duidelijk met het ministerie van Economische Zaken gecommuniceerd, maar een aanpassing is niet te verwachten.
Het bestuur wil u wijzen op de mogelijkheid dat de steunmaatregelen ook nog eens extra ongunstig voor u zouden kunnen uitpakken in het geval uw omzetniveau net niet past binnen de grenzen van de regels.

Voor de TVL geldt o.a. dat u minimaal 30% omzetverlies in Q4 heeft ten opzichte van Q4 van 2019 (of naar keuze Q1 van 2020). Aangezien de maand oktober en het eerste deel van november nog goede omzet bracht kan het er misschien om spannen of u inclusief deze decembermaand (met extra beperkingen) in totaal over Q4 2021 misschien nog net wél of net niet op die grens van 30% zit.

Hoe wrang misschien ook: het zou zelfs kunnen ‘lonen’ (of liever gezegd kan het uw verlies beperken) om bijvoorbeeld de laatste week van december het bedrijf te sluiten. Dit is dan ook weer afhankelijk van de vraag of de avond-lockdown na 14 december wordt voortgezet.
Het bestuur adviseert u daarom om (eventueel met uw accountant) een berekening te maken van uw kansen om uw recht op TVL en NOW te verliezen. Natuurlijk zijn er naast deze rekensom ook andere motieven welke u in uw afweging meeneemt.

De actuele steunmaatregelen staan gepubliceerd op de site van het RVO (actueel/nieuws/steunmaatregelen-now-en-tvl-wie-doet-wat) en op de site van Rijksoverheid

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Namens het bestuur
Jos Keizer, voorzitter

Corona Update 26 november 2021

Beste leden,

Zoals jullie vanmiddag al in de leden-app konden lezen komen we in deze mailing met wat aanvullende informatie over de stand van zaken na de persconferentie van vanavond.

De besmettingscijfers (en ziekenhuisopnamen) zijn dusdanig hoog dat het kabinet niet nog een week heeft gewacht met de aankondiging van nieuwe (extra) maatregelen. Als (kleine) branche zijn we in het afgelopen corona-tijdperk een aantal malen heen en weer geslingerd tussen verschillende sectoren en categorieën. Vanaf nu geldt er wederom een nieuwe indeling, door het ministerie ‘containers’ genoemd. Wij vallen onder “niet-essentiële dienstverlening”. Wij menen voldoende argumenten te hebben om weer terug aan te sluiten bij zwembaden/sportscholen, maar eigenlijk bestaat ook die categorie niet meer, want die (kunnen) vallen onder ‘essentiële dienstverlening’.

Er is ons ook duidelijk gemaakt dat de kans dat onze branche het etiket “essentiële dienstverlening” in de nabije toekomst alsnog gaat krijgen, minimaal is. Wel staan we op een shortlist (“schaduwlijst”) van sectoren waarover EZK vindt dat bij gewijzigde omstandigheden opnieuw gekeken zou moeten gaan worden naar de categorisering, hoewel dat op dit moment door de noodzakelijk geachte grofmazigheid van de maatregelen niet aan de orde kan zijn. Wat dan die gewijzigde omstandigheden zouden zijn kon niet duidelijk worden gemaakt. Op die schaduwlijst staan ook andere sectoren waaronder casino’s omdat ook deze groep eerder onder een ‘gunstiger’ categorie viel.

Wij hebben erop aangedrongen om ons nooit in een adem met deze categorie te benoemen, aangezien wij wél echt iets betekenen voor de gezondheid van mensen en casino’s het tegenovergestelde. (Hoe bedenken ze ‘t?!)

Voor de heel korte termijn is het duidelijk dat onze bedrijven voor de komende drie weken v.a. zondag a.s. om 17.00 uur moeten sluiten. Daarnaast moet overal 1,5 m afstand worden gehouden (en is er dus minder capaciteit). Op de locaties waar een CTB verplicht is dient ook een mondkapje te worden gedragen. Dus in de horeca is een mondkapje verplicht als je loopt (niet als je zit, op 1,5 m) en strikt genomen is een mondkapje in de thermen niet verplicht (immers daar is formeel geen CTB nodig). Wél blijft het ons advies om aan alle gasten bij de incheck om een CTB te vragen, zodat je ook meteen voor je horeca ‘gedekt’ bent. Daarmee hoeft een mondkapje in de thermen niet, maar gasten mogen het uiteraard wel dragen als ze willen (in de horeca móet het.)
(Er is in de persco gesproken over de regel dat er per persoon 5 m2 beschikbaar moet zijn, maar dat geldt voor doorstroomlocaties, wat wij niet zijn.)
Zie hiervoor ook de site Rijksoverheid.nl

Dat alles is wederom een stevige inperking en zal uiteraard ook weer een flinke negatieve impact op de omzet en exploitatie hebben. Daar staat (gedeeltelijk) tegenover dat de TVL-regeling zal worden verruimd (o.a. het plafond van 1.8 naar 2.3 mio) en er gaat opnieuw een NOW-regeling komen. (Voor de details/uitwerking daarvan verwijzen we naar de sites Rijksoverheid.nl en RVO.nl).
We hebben o.a. geschetst dat een ruimhartige NOW heel nodig is om de inmiddels weer enigszins op orde gekregen personeelsbestanden niet opnieuw helemaal kwijt te raken waarna het later weer nóg moeilijker wordt om teams te formeren. Bovendien gaat het alle ondernemers opnieuw extra kosten opleveren, terwijl de reserves al op waren van de vorige lock-downs en beperkingen.

De huidige nieuwe maatregelen gelden in aanleg 3 weken. Voor daarna aansluitend is er iets nieuws in ontwikkeling: de inzet van 2G en/of 3G. Waarschijnlijk zal dat dan ook nog eens in combinatie worden ingezet met de 1,5 m maatregel en mogelijk zelfs nog een gemaximeerde capaciteit en mondkapjesplicht (welke laatste dan voor ons niet zou gelden). De details daarover zijn nog niet bekend en maken ook onderdeel uit van de politieke besluitvorming. Zoals jullie zelf ook wel horen/lezen ligt dat allemaal erg gevoelig o.a. in 1e en 2e Kamer, maar zeker ook in de maatschappij als geheel.
Wij hebben in ieder geval nadrukkelijk aangegeven dat het kabinet hierin duidelijke keuzes moet maken zodat de ondernemers (en vooral hun medewerkers) niet nogmaals onnodig belast worden met discussies en dreigementen van gasten die er anders over denken (bijv. ongevaccineerden).

Verder hebben wij aangedrongen op duidelijke communicatie, maar op voorhand werd al gezegd dat ook dit helaas nogal grofmazig wordt gedaan, om vervolgens via rijksoverheid.nl meer gedetailleerd te kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven
Eveline Colijn en Jos Keizer

 

Concept notulen ALV 4 november 2021

Beste leden,

Afgelopen 4 november vond de algemene ledenvergadering plaats bij Thermae2000/Holland Casino. Hierbij treft u de concept notulen aan. Daarnaast vindt u op het besloten gedeelte van de website de uitslag van de gehouden survey, zoals besproken tijdens de ALV.. Het was een geslaagde (avond) dag, dank aan allen die aanwezig waren.

Coronamaatregelen per 15 november
Het bestuur komt vanmiddag bijeen om zich te beraden welke stappen te nemen richting Den Haag over de plotselinge vervroegde sluitingstijd van sauna’s.

We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Jos Keizer,
voorzitter