Vraag & Antwoord

 

Als branchevereniging begrijpen we dat in deze corona-tijd angst ontstaat bij mensen en we vinden het dan ook belangrijk duidelijkheid te scheppen in het oerwoud aan informatie dat op u afkomt.

Middels onderstaande vragen en antwoorden willen we onnodige angsten wegnemen en u informeren over wat wij als branchevereniging met onze leden hebben afgesproken:

 

Alles draait bij dit virus om afstand houden. Hoe gaan de saunabedrijven dit doen?

We gaan uit van 10 m2 ruimte per gast. Dit betekent dat er minder gasten dan normaal worden toegelaten. Daarnaast hanteren we de 1,5 meter maatregel.

 

Ook in de sauna heb ik wel eens in een rij moeten staan bij de receptie om in te checken. Hoe garanderen jullie de 1,5 meter afstand?

Allereerst zullen alle saunabedrijven die zijn aangesloten bij de VNSWB gaan werken met met tijdsblokken. Men kan alleen binnen op reservering en binnen een bepaald tijdsblok. Op deze manier verspreiden we de in,- en uitcheck over meerdere uren. En uiteraard hanteren we vloerstickers die de 1,5 meter aangeven, wanneer u toch even moet wachten.

 

Veranderd er veel in de horeca?

De saunabedrijven die in het verleden buffetten aanboden, zullen hier nu (tijdelijk) mee stoppen. Verder heeft ieder bedrijf zijn eigen voorzieningen getroffen om wel de 1,5 meter te kunnen garanderen in de horeca.

 

Wat zijn de risico’s van zwemmen in zwembaden, meren en plassen?

Onderzoek naar corona in water bestaat nog niet. Hoe lang het virus overleeft in zwembaden of buitenplassen is dus niet duidelijk. Toch hoeven we niet bang te zijn voor verspreiding van het virus via het water. Stel dat je in het water niest en je hebt corona, dan wordt het virus meteen enorm verdund in die grote hoeveelheid water.

Bovendien wordt in zwembaden chloor gebruikt voor desinfectie waar het virus ook niet tegen kan.

Het chloorgehalte kan gedurende de dag fluctueren door de buitentemperatuur, zonnestralen en de hoeveelheid mensen in een zwembad. Precies om deze reden heeft het VNSWB haar leden opgedragen het chloorgehalte in de baden continue te controleren.

 

Het virus kan tijdelijk overleven in zoet water dus er dient extra voorzichtig worden omgegaan bij het zwemmen in rivieren, plassen en meren. Vooral een groot aantal mensen in een kleinere oppervlakte zoet water kan gevaarlijk zijn en wordt het risico op een besmetting groter.

 

Een saunacabine is relatief klein en de ventilatie is minimaal. Brengt dit geen onnodige risico’s met zich mee?

We houden de onderzoeken naar het COVID-19 virus icm sauna’s nauwlettend in de gaten. De beschikbare wetenschappelijke informatie over het COVID-19 virus in sauna’s is op dit moment schaars. Toch lijken wetenschappelijke onderzoeken aan te tonen dat het virus in verminderde mate kan overleven bij hogere temperaturen.

Het feit is dat de besmettingskansen groter zijn in afgesloten ruimtes waar veel mensen bij elkaar zijn. Het RIVM noemt voorbeelden als kerken en karaokebars. In een saunacabine is er wellicht sprake van een gesloten ruimte, maar de afstand tussen de mensen is minimaal 1,5 meter. Middels stickers op de saunabanken worden zitplaatsen aangegeven.

 

Corona op oppervlakken; de deuren van een saunacabine kun je niet open zetten, dus je bent genoodzaakt een deurklink vast te pakken. Is dat niet gevaarlijk? 

Nieuw onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het coronavirus slechts een korte tijd overleeft op materialen als metaal, glas en plastic. Volgens het RIVM is de kans dat iemand op deze manier besmet raakt heel klein. Een virus heeft namelijk altijd een mens of een dier nodig om in leven te blijven en uit onderzoek is al gebleken dat het aantal virusdeeltjes buiten het lichaam zeer snel afneemt.
Naast de reguliere schoonmaak zal er  extra schoongemaakt worden. Tijdens een saunabezoek wordt er regelmatig gedoucht en  daarnaast zal er op verschillende plekken extra desinfectie staan.

 

Veel winkelcentra hebben hun openbare toiletten gesloten. Kunnen we straks, wanneer de sauna’s weer open mogen, wel gewoon naar het toilet?

Ja, toiletten zullen straks gewoon geopend zijn.

Het is inderdaad aangetoond dat het coronavirus zich in de ontlasting kan bevinden. Een goede toilethygiëne is dus belangrijk. Veel openbare toiletten kunnen niet de hygiëne bieden die u van een saunabedrijf gewend bent en kiezen er dus voor om de toiletten te sluiten. Het spreekt voor zich dat de toiletten in het saunabedrijf de gehele dag zullen worden gereinigd. Verder geldt: na gebruik van het toilet, handen wassen tot en met!

 

Is het virus overdraagbaar via zweet?

Nee, het virus is niet overdraagbaar via zweet.

Het virus is overdraagbaar door ‘druppels’ die vrijkomen door hoesten en niezen. Daarom luiden de adviezen: hoesten of niezen in een wegwerpzakdoekje of in je elleboog, regelmatig handen wassen, en anderhalve meter afstand houden.

 

Hoe zit het met de besmettelijkheid van de druppeltjes die vrijkomen als mensen gewoon ademen of praten?

Bij spreken en ademen komen vooral fijne druppeltjes vrij, van minder van 5 micrometer doorsnede. Die kleine druppeltjes kunnen uren door de lucht zweven. Dan gedragen ze zich als een aerosol: een mengsel van druppeltjes en lucht.

 

De WHO gaat er vooralsnog van uit dat alleen bij medische handelingen bij coronapatiënten besmettelijke aerosolen vrijkomen en dat normaal gesproken de overdracht van het virus verloopt via de grotere druppels. Voor deze grotere druppels is 1,5 meter afstand houden voldoende.

 

Wordt er straks gewerkt met mondkapjes?

Alleen masseurs en schoonheidsspecialistes van de saunabedrijven zullen gaan werken met mondkapjes. Het is niet verplicht, maar we kunnen ons voorstellen dat wanneer iemand met zijn/haar gezicht boven iemand anders aan het werk is en dus niet de 1,5 meter afstand kan waarborgen, dat dat prettig is. Deze mondkapjes houden overigens geen fijne druppeltjes tegen. Deze zweven overal en kunnen dus ook langs de randen van een eenvoudig mondkapje komen dat niet strak aansluit, zoals een chirurgisch masker. Die kapjes beschermen de gesprekspartner dus vooral tegen de grotere druppels.

 

Petitie; Sauna en Wellness zo snel als mogelijk open!

Wij verzoeken als VNSWB de verlenging van de sluiting tot 1 september van de sauna en Wellnessbrance te heroverwegen en deze sluiting op te heffen. Zodat sauna- en wellnessbedrijven zo snel als mogelijk, onder de juiste maatregelen, open kunnen gaan.

 

Teken de petitie en ondersteun onze branche

 

  • Het coronavirus kan niet door transpiratie worden doorgegeven. (Rijksoverheid) en het klimaat in de sauna is er één waar het virus zich juist NIET makkelijk verspreid.
  • Door de sauna- en wellnessbranche is een protocol opgesteld, om zo met de juiste maatregelen en op een verantwoorde manier gasten te ontvangen.
  • Er is behoefte van een grote groep mensen om op een verantwoorde manier te ontspannen en aan hun gezondheid en weerstand te kunnen werken