UPDATE CORONA VIRUS

Datum:18-6-2020

1 juli alle sauna & wellness bedrijven weer open

In de afgelopen week hebben wij (wederom) het gevecht moeten aangaan met het RIVM en het ministerie van VWS over de voorwaarden waaronder wij op 1 juli weer zouden mogen heropenen.

Het komt er op neer dat u op basis van ons protocol op 1 juli open mag! (onder het algemene voorbehoud dat er niet alsnog een nieuwe uitbraak o.i.d. komt). Er is zelfs onderkend dat de hoge temperatuur in sauna’s een positieve invloed heeft op de inactivatie van eventueel aanwezige virusdeeltjes (dat zal ook de gasten vertrouwen geven).

U kunt de nieuwe (herziene) handreiking zelf lezen via deze link: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/handreiking-sauna-en-wellness

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

Jos Keizer, voorzitter


Datum:11-5-2020

Petitie; Sauna en Wellness zo snel als mogelijk open!

Wij verzoeken als VNSWB de verlenging van de sluiting tot 1 september van de sauna en Wellnessbrance te heroverwegen en deze sluiting op te heffen. Zodat sauna- en wellnessbedrijven zo snel als mogelijk, onder de juiste maatregelen, open kunnen gaan.

Teken de petitie en ondersteun onze branche

 • Het coronavirus kan niet door transpiratie worden doorgegeven. (Rijksoverheid) en het klimaat in de sauna is er één waar het virus zich juist NIET makkelijk verspreid.
 • Door de sauna- en wellnessbranche is een protocol opgesteld, om zo met de juiste maatregelen en op een verantwoorde manier gasten te ontvangen.
 • Er is behoefte van een grote groep mensen om op een verantwoorde manier te ontspannen en aan hun gezondheid en weerstand te kunnen werken

PERSBERICHT

******************

Woerden, 7 mei 2020

Sauna- en Wellnessbranche onterecht zwaar getroffen.

Premier Rutte doet onjuiste uitspraak.

Na de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge gisteravond bleek dat de uitkomst voor de sauna- en wellnessbranche rampzalig is. Deze bedrijven zouden pas over 4 (!) maanden per 1 september (gedeeltelijk) mogen heropenen. De argumentatie daartoe ontbreekt en is deels ook aantoonbaar onjuist. Premier Rutte gaf in de persconferentie aan dat zweetdruppeltjes gevaarlijk kunnen zijn. Het RIVM geeft echter aan dat het covid-19 virus alleen via hoesten, niezen en zwaar ademen (via druppeltjes, aerosollen) overdraagbaar is. Op de corona-site van de Rijksoverheid zelf staat expliciet dat overdracht via zweten niet mogelijk is.

Aangezien voor alle andere activiteiten van de sauna- en wellnessbedrijven reeds beperkte openingen zijn aangekondigd, zou de argumentatie van de zweetdruppels de saunabedrijven op oneigenlijke gronden gesloten houden. En dat terwijl de sauna- en wellnessbedrijven juist fysiek heel veel ruimte bieden (minstens 10 m2 per gast) en uiteraard nog een reeks van andere veiligheids-, gedrags- en hygienemaatregelen doorvoert. Er ligt een uitgebreid protocol waarop de ondernemers geheel op zijn voorbereid.

De branchevereniging VNSWB wil nu op korte termijn om tafel met (vertegenwoordigers) van het kabinet om misverstanden weg te werken en om aan te geven waarom de branche echt veel mogelijkheden heeft om (beperkt) te heropenen. Als het op korte termijn voor contactberoepen zoals schoonheidspecialisten en masseurs kan, voor zwembaden kan en voor restaurants en terrassen (allemaal aanwezig in de saunabedrijven) dan kan het ook (beperkt en onder voorwaarden) in de saunaruimten. In sommige Duitse deelstaten mogen alle saunabedrijven, baden en badinrichtingen over enkele weken weer open. O.a. om spreiding van bezoek aan recreatiebedrijven in de drukke zomermaanden te regelen. Ook bij ons is het van belang om de druk van recreatief bezoek (bossen, parken, bioscopen, restaurants, etc.) te reguleren. Sauneren draagt ook nog eens bij aan het verhogen van de weerstand.

De sauna- en wellnessbranche is erg arbeids- en kapitaalintensief met hoge vaste kosten. Een groot deel van deze bedrijven zal niet in staat blijken om hun zaak overeind te houden tot september. Mocht de overheid vast houden aan het besluit van gisteren dan zullen branche-specifieke aanvullende noodmaatregelen zeker nodig zijn. Anders zullen er nog meer faillissementen komen en staan er duizenden banen op het spel.

Note voor de redactie:

Voor meer informatie of een toelichting kunt u contact opnemen met

Jos Keizer

voorzittervnswb@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

Jos Keizer, voorzitter


Datum:16-3-2020

Beste sauna bezoeker,

Als VNSWB delen wij de laatste informatie op ons afgesloten ledengedeelte. Op deze pagina willen wij u op de hoogte stellen welke relevante informatie wij delen die ook voor u van toepassing kan zijn.

Zoals u wellicht hebt vernomen is onze branche genoodzaakt de deuren te sluiten t/m 6 april 2020. Wij voelen de verantwoordelijkheid voor een ieders gezondheid en respecteren deze beslissing.

Wij hopen dat elke branche en burger zijn verantwoordelijkheid neemt zodat het virus zo snel mogelijk onder controle is en dat u als saunabezoeker ons snel weer opzoekt!

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

Namens het bestuur, Jos Keizer, voorzitter


Datum: 13-3-2020

Beste sauna bezoeker,

 • De regering heeft evenementen met meer dan 100 bezoekers verboden. Musea en theaters zijn gesloten, daarentegen zijn scholen (nog) open. Voor de horeca geldt in aanleg de 100 bezoekers regel. Het is op dit moment een geaccepteerde interpretatie dat in horecabedrijven en wellnessbedrijven niet meer dan 100 personen gelijktijdig in dezelfde ruimte verkeren en dat er voldoende ruimte tussen de gasten moet blijven. Afhankelijk van de omvang van de faciliteiten wordt hier actief op gestuurd.
 • Wij krijgen steeds de vraag of sauna-gebruik preventief (of curatief) zou kunnen werken tegen het corona-virus. Diverse berichten en filmpjes op het internet/social media zouden dat namelijk aangeven. Wij hebben op dit moment echter geen goede onderbouwing (laat staan wetenschappelijk bewijs) dat dit aan de orde is. We vinden het dan ook niet verstandig om bij dit zo delicate onderwerp daarover iets te communiceren. Wel hebben we de vraagstelling uitgezet bij het RIVM.
 • Als dochter-organisatie van KHN sluiten wij als VNSWB ons aan bij de informatie van KHN.
 • We hopen van harte dat het niet nodig zal blijken dat onze regering, in navolging van Belgie en andere landen, er toe zal besluiten om alle horeca te sluiten. In dat geval zou het ook betekenen dat onze wellness bedrijven dicht moeten. Wij adviseren onze leden echter om nu reeds goed na te denken welke maatregelen ze zouden kunnen nemen, wanneer dit toch aan de orde mocht komen. Bijvoorbeeld:  Het kan verstandig zijn om reeds nu een aanvraag voor arbeidstijdverkorting voor te bereiden of in te dienen. Zie informatie op de website van KHN.
 • Voor actuele informatie en actuele instructies verwijzen wij u naar de site van het RIVM en die van KHN.

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

Namens het bestuur, Jos Keizer, voorzitter


Datum: 12-3-2020

Beste saunabezoeker,

Vanwege de maatregelen die de regering vandaag heeft geadviseerd en de vele vragen die volgen vanuit onze branche, hierbij een standaard format die sommige leden gebruiken in hun communicatie via de website.

Met vriendelijke groet,

Jos Keizer

Voorzitter
Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven

Datum: 12-3-2020

FORMAT

Hoe gaan wij om met het Coronavirus?

Wij houden de recente ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus nauwlettend in de gaten. De gezondheid en veiligheid van onze gasten en medewerkers staat altijd voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen. Van daaruit hebben wij het volgende besloten.

 • Ons bedrijf bestaat uit verschillende ruimtes, zoals restaurants, sauna’s, baden en rustruimten.  Daar waar nodig reguleren wij de bezoekersstroom door het instellen van een maximale beschikbaarheid.
 • Indien onze medewerkers verkoudheidsklachten (hoesten en/of benauwdheid) en/of koorts hebben mogen zij niet op het werk verschijnen.
 • Heb jij verkoudheidsklachten (hoesten en/of benauwdheid) en/of koorts, dan laten wij jou op dit moment niet toe in onze faciliteiten. Hierbij doen wij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van al onze gasten en medewerkers.
 • Op dit moment is er geen reden om openbare locaties, zoals onze faciliteiten, te sluiten. Daarnaast benadrukken wij dat een bezoek aan één van onze faciliteiten altijd plaatsvindt op eigen verantwoordelijkheid.