Beste leden,

Helaas zien we ons genoodzaakt om de themadag legionella (morgen, 10 maart) te annuleren. De laatste berichtgeving over het corona-virus (in Brabant neemt het aantal besmettingen toe) en de reactie van een aantal deelnemers (annulering van hun deelname in verband met corona), nopen ons tot dit besluit.
Wij willen en kunnen het ons niet permitteren dat een van onze leden, mogelijk door deze bijeenkomst, met een (ernstige) besmetting geconfronteerd wordt en daarmee mogelijk ook ernstige schade oploopt. Momenteel gaat het qua bezoekers nog goed in onze branche maar we moeten er rekening mee houden dat de bezoekers terughoudender zullen kunnen worden (zie ook reisbranche, bioscoopbezoek, etc.). We willen nu niet de kat op het spek binden.

De themadag legionella zal later dit jaar (nader te bepalen) nog worden georganiseerd, zodra de omstandigheden gunstiger zijn. Uiteraard brengen we u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De Algemene Leden Vergadering van donderdag 14 mei (locatie Hof van Saksen) blijft vooralsnog gewoon gepland staan.

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness bedrijven

Jos Keizer, voorzitter

 

Thema bijeenkomst Legionella

Dinsdag 10 maart bij Teugel Resort in Uden.

 

Tijdens de laatste ALV in november 2019 sprak Drs Ing Oscar Nuijten.

Een kristalheldere presentatie over het ontstaan van Legionella.

Helaas was de tijd toen te kort voor veel vragen en om er samen over door te praten. Daarom nodigen we je uit voor deze themabijeenkomst waarin volop ruimte is ook vragen te stellen en samen te praten over ‘hoe doe jij dat nou in je bedrijf?’

Daarna zullen er nog 2 specialistische bedrijven aan het woord komen: Sjon Wolters Douchesytemen m.b.t. preventief legionella en C mark m.b.t. zwem- en bubbelbaden techniek.

Neem vooral de verantwoordelijke mee uit je bedrijf (Technische dienst).

Het programma is van 11 – 15 uur is inclusief en lunch.

Bij aanmelding ontvangt je uiterlijk 2 weken voor 10 maart het definitieve programma.Laat je weten of je erbij kunt zijn? info@vnswb.nl

Collectieve inkoopcontracten energie VNSWB

Steeds meer leden van de VNSWB maken gebruik van de collectieve inkoopcontracten voor elektriciteit en gas. In samenwerking met Saving Support is enkele jaren geleden een collectief opgezet en jaarlijks groeit het aantal deelnemers. Het collectief kenmerkt zich door optimale inkoopcondities en een hoge mate van flexibiliteit. Aangesloten ondernemers kunnen op individuele wijze (in)richting geven aan de gewenste inkoopstrategie. Immers is de energiemarkt onderhevig aan prijsfluctuaties. Zeker met de huidige energietransitie en prijsontwikkelingen is een extra vinger aan de pols op uw leveringscontracten geen overbodige luxe!

Om de onderhandelingspositie te versterken ziet de VNSWB graag zoveel mogelijk leden participeren. Voor een onafhankelijke second opinion kan contact worden opgenomen met Frank van Ginkel via 06 24 43 41 32 of frank@savingsupport.nl. Met Saving Support is destijds een vaste prijs afgesproken van €500,- per jaar per deelnemer exclusief voor VNSWB leden. Hij kan u volledig informeren over de werking van de complexe energiemarkt. Dit op een transparante en begrijpelijke wijze zodat u een gedegen keuze kunt maken én bovenal appels met appels kan vergelijken. Tevens kan u bij hem terecht over vragen op het gebied van duurzaamheid & wet- en regelgeving voor energie. Hierover ontvangt u spoedig meer informatie.