Collectieve inkoopcontracten energie VNSWB

Steeds meer leden van de VNSWB maken gebruik van de collectieve inkoopcontracten voor elektriciteit en gas. In samenwerking met Saving Support is enkele jaren geleden een collectief opgezet en jaarlijks groeit het aantal deelnemers. Het collectief kenmerkt zich door optimale inkoopcondities en een hoge mate van flexibiliteit. Aangesloten ondernemers kunnen op individuele wijze (in)richting geven aan de gewenste inkoopstrategie. Immers is de energiemarkt onderhevig aan prijsfluctuaties. Zeker met de huidige energietransitie en prijsontwikkelingen is een extra vinger aan de pols op uw leveringscontracten geen overbodige luxe!

Om de onderhandelingspositie te versterken ziet de VNSWB graag zoveel mogelijk leden participeren. Voor een onafhankelijke second opinion kan contact worden opgenomen met Frank van Ginkel via 06 24 43 41 32 of frank@savingsupport.nl. Met Saving Support is destijds een vaste prijs afgesproken van €500,- per jaar per deelnemer exclusief voor VNSWB leden. Hij kan u volledig informeren over de werking van de complexe energiemarkt. Dit op een transparante en begrijpelijke wijze zodat u een gedegen keuze kunt maken én bovenal appels met appels kan vergelijken. Tevens kan u bij hem terecht over vragen op het gebied van duurzaamheid & wet- en regelgeving voor energie. Hierover ontvangt u spoedig meer informatie.