Wie is de VNSWB?

De VNSWB (Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven) is een branche organisatie die de belangen van de aangesloten leden uit de sauna- en wellnessbranche op diverse manieren behartigt.

De Vereniging is nog relatief jong en volop in ontwikkeling. Het draagt bij aan een kwalitatieve en innovatie groei van de branche door de bundeling van krachten op het gebied van o.a. kennisdeling, collectieve inkoop,  belangenbehartiging bij o.a. overheden en onderlinge samenwerking.

De VNSWB werkt samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarvan het lidmaatschap met dat van VNSWB wordt gecombineerd. Naast het lidmaatschap van de VNSWB dient u dus ook lid van KHN te zijn. Er zijn géén CAO- of andere collectieve verplichtingen.

Wie kan lid worden?

Om lid te kunnen worden van onze vereniging,

 • dient uw bedrijf (gedeeltelijk) de exploitatie te voeren van wellness-voorzieningen in de vorm van diverse soorten sauna’s in combinatie met (diverse) (thermale) baden en/of verzorgende lichaams- en gelaatsbehandelingen en/of programma’s voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning, etc.   e.e.a. al dan niet aangevuld met horecafuncties zoals restaurant(s) en verblijfsaccommodatie(s);
 • dient uw bedrijf publiek toegankelijk te zijn;
 • mag geen enkele vorm of uiting van erotiek een onderdeel van uw ondernemingsformule zijn;
 • dient uw onderneming en uw vertegenwoordiger door de ballotage te komen;
 • dient uw onderneming te voldoen aan alle wettelijk gestelde vereisten op voor de Vereniging relevante onderwerpen.

Traditionele sauna-bedrijven, luxe wellness resorts, hotels of vakantieparken met een grote wellness-afdeling, (oosters) badhuis/hamam, e.d. kunnen dus in aanleg lid worden.

Weet u niet zeker of lidmaatschap van de VNSWB voor uw onderneming passend is? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we het kunnen bespreken. Ook zal een bestuurslid graag u en uw bedrijf bezoeken voor een kennismaking.

Wat brengt een lidmaatschap bij de VNSWB u?

 • Kennisbank (afgesloten gedeelte op de website)
 • Themabijeenkomsten en lezingen
 • Bedrijfsbezoeken en nieuwsbrieven
 • Ontmoeten collega ondernemers in de sauna,- en wellness branche (ook hotels met wellness)
 • Belangenbehartiging bij overheid
 • Juridische ondersteuning (speciaal tarief voor leden KHN)
 • Gratis of scherp geprijsde trainingen georganiseerd door KHN
 • Inkomsten wellnesskaart inzetten voor marktvergroting door mensen te informeren over voordelen saunabezoek
 • Inkoopvoordeel op oa energie en andere preferred suppliers
 • Contacten met branche-specifieke leveranciers

Wat zijn de voordelen van een KHN lidmaatschap voor onze branche?

 • Verzekering / Verzuim en Arbodiensten
  Tot 30% korting op ziekteverzuimverzekering. KHN neemt i.s.m. de arbodienst alle verplichtingen uit handen rond de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Energie
  Contracten kunnen vrijblijvend beoordeeld worden. Uitleg over hoe wij inkopen voor KHN leden o.a. de grootste hotelketens. Facturen worden gecontroleerd, daar valt ook veel op te besparen. Online inzicht in je verbruik.
 • Telecom
  Bij KPN direct 15% korting. Veel lopende contracten kunnen direct worden overgenomen in het collectief zonder overstap of verlening.
 • Afval
  Goede, betaalbare en duurzame afvalverwerking wordt steeds belangrijker. Zeker nu de overheid steeds meer stimulerend optreedt en kostenverhogende maatregelen neemt als afval niet (goed) wordt gescheiden.
 • Betalingsverkeer
  Korting op aanschaf pinautomaten en scherpe tarieven pintransacties (5 ct per transactie). Ook lage tarieven bij creditcards (basistarief onder 1%)
 • Vindsubsidies
  Er zijn duizenden lokale, regionale, nationale en Europese ondersteuningsmogelijkheden. Maar hoe vind je een subsidie die geschikt is voor jouw horecabedrijf? Om je daarbij te helpen heeft KHN samen met Vindsubsidies een subsidieloket ontwikkeld waarin je gratis kunt zoeken naar relevante subsidies. Heb je een subsidie gevonden, dan kan Vindsubsidies je helpen met de aanvraag.
 • Value2u
  Is specialist op het gebied van sociale zekerheid. Met de B.I.G. Analyse voeren zij diepgaand premieonderzoek over je loonadministratie uit, zodat teveel afgedragen premies inzichtelijk worden. Als die worden gevonden, verzorgt Value2u in overleg met jou het terugvorderingsproces bij de betreffende instantie(s). Dit alles op basis van ‘no cure no pay’.
 • Camera en inbraakbeveiliging
  Pakketten op maat met camerabewaking en inbraakalarm.
 • Opleidingen via HOC
  15% korting op cursussen zoals sociale hygiëne, leermeester, HACCP, allergenen, BHV etc.
 • Bureau de Wit
  Is een allround en onafhankelijk adviesbureau op het gebied van voedselveiligheid & waterveiligheid. Met ruim 50 jaar ervaring is een goede controle en juist advies bij Bureau de Wit vanzelfsprekend en vertrouwd.

Tarieven lidmaatschap VNSWB.

 • Tot 200 lockers               € 375,-
 • Tot 350 lockers                 € 500,-
 • Meer dan 350 lockers    € 750,-
 • Leden van VNSWB krijgen 25% korting op KHN contributie
 • Zie voor lidmaatschapsgelden van KHN op deze website
 • Het lidmaatschapsgeld wordt alleen al middels inkoopvoordelen ruim terugverdiend
 • Leden met meerdere locaties krijgen 25% korting op VNSWB contributie volgens onderstaande staffel
 1. De contributie voor leden wordt jaarlijks vooraf vastgesteld op grond van de omvang van de onderneming (het lid). Dit wordt bepaald aan de hand van een staffel naar het aantal lockers dat een onderneming voor haar gasten in opstelling heeft. De staffel kent 3 categorieën; van 1 t/m 200 lockers (€ 375,-), 201 t/m 350 lockers (€ 500,-), 351 of méér lockers (€ 750,-).
 2. Er is een kortings-staffel geldig voor leden behorende tot 1 groep van ondernemingen/locaties van dezelfde eigenaar.
 • Een groep van 2 of 3 ondernemingen/locaties krijgt 25 % korting op het lidmaatschapsgeld.
 • Een groep van 4 of 5 ondernemingen/locaties krijgt 27,5 % korting op het lidmaatschapsgeld.
 • Een groep van 6 of meer ondernemingen/locaties krijgt 30 % korting op het lidmaatschapsgeld.

Lid worden?

Laat ons dit dan weten via voorzitterVNSWB@gmail.com. Het bestuur zal contact opnemen.