Wie is de VNSWB?

De VNSWB (Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven) is de branche organisatie voor ondernemingen met sauna- en/of wellness activiteiten als core-business of als belangrijk onderdeel van hun bedrijfsconcept.  De VNSWB behartigt de belangen van de aangesloten leden.

De Vereniging is nog relatief jong en volop in ontwikkeling. Het draagt bij aan een kwalitatieve en innovatie groei van de branche door de bundeling van krachten op het gebied van o.a. kennisdeling, collectieve inkoop,  belangenbehartiging bij o.a. overheden en door onderlinge samenwerking. De VNSWB wil een platform zijn dat haar leden en medewerkers stimuleert zo professioneel mogelijk te werken en de dienstverlening aan hun gasten te optimaliseren. De VNSWB is géén marketing-organisatie, maar ondersteunt wél algemene uitingen die helpen om de markt van haar leden te vergroten en te professionaliseren.

De VNSWB werkt samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarvan het lidmaatschap met dat van VNSWB wordt gecombineerd. Naast het lidmaatschap van de VNSWB dient u dus ook lid van KHN te zijn. Er zijn géén CAO- of andere collectieve verplichtingen.

Wat zijn haar activiteiten

 • Kennisbank (afgesloten gedeelte voor leden op de website)
 • Themabijeenkomsten en lezingen
 • Bedrijfsbezoeken en nieuwsbrieven
 • Ontmoeten collega ondernemers in de sauna,- en wellness branche (ook hotels met wellness)
 • Belangenbehartiging bij overheid
 • Juridische ondersteuning (speciaal tarief voor leden KHN)
 • Gratis of scherp geprijsde trainingen georganiseerd door KHN en VNSWB
 • Inkomsten wellnesskaart inzetten voor marktvergroting door mensen te informeren over voordelen saunabezoek
 • Inkoopvoordeel op oa energie en andere preferred suppliers
 • Contacten met branche-specifieke leveranciers
 • Organiseren van kampioenschappen van “Aufguss-ceremoniën”