Beste leden van de VNSWB,

Ik hoop van harte dat iedereen nog gezond is, misschien afgezien van slapeloze nachten, waarvoor alle aanleiding is. Inmiddels zullen alle bedrijven hun maatregelen hebben genomen om zoveel mogelijk kosten te reduceren. Hopelijk heeft ook iedereen zijn weg kunnen vinden (evt. met hulp van KHN info&advies) in de tegemoetkoming-regelingen van de landelijke overheid (NOW-regeling, uitstel belasting, etc.). Ook op gemeentelijk en provinciaal niveau zijn er soms regelingen waar een beroep op kan worden gedaan. Informeert u zich hierover, alle beetjes kunnen helpen.

Het kabinet heeft alle branches opgeroepen om een “corona-plan” op te stellen en in te dienen. Het doel hiervan is om te kunnen beoordelen of en zo ja wanneer en onder welke voorwaarden de branches weer (gedeeltelijk) open zouden kunnen. Het bestuur van de VNSWB was hier al mee begonnen en wordt daarbij actief ondersteund door enkele leden. Het document is nog niet helemaal gereed, maar wij streven er naar om dit volgende week aan te kunnen bieden aan de overheid (RIVM, ministerie EZ). Wij doen ons uiterste best om naast algemene maatregelen ook rekening er mee te houden dat sommige bedrijven specifieke omstandigheden kennen, waarvoor enige ruimte nodig is voor maatwerk.
Mocht u suggesties hebben voor zaken waar de aandacht aan zouden kunnen of moeten besteden in het document, dan nodigen we u uit om deze aan ons te mailen.
Het zal helaas niet mogelijk zijn om het document vooraf ter beoordeling te geven aan alle leden, dat zou o.a. te veel tijd vergen. Bovendien houden we er sterk rekening mee dat de overheid nog nadere eisen gaat stellen, en het nog herzien moet worden. In dat geval zouden we eerder onduidelijkheid dan duidelijkheid communiceren. Zodra het kan, zullen we u verder informeren.

Helaas zijn enkele van onze bedrijven inmiddels failliet onder invloed van de corona-crisis. Het betreft ons oud-lid Sauna de Thermen Rosmalen en onze leden Thermen Barendrecht en Sauna Oase Nederasselt. We wensen de heren van Luxemburg, van Limburg en van Ingen Schenau alle sterkte toe.

Namens het bestuur wens ik al onze leden de moed, de creativiteit en het vermogen om goed door deze zwarte periode heen te komen. Hopelijk een beetje op weg naar (gedeeltelijke) heropening.

Met vriendelijke groet,
Namens het hele VNSWB bestuur

Jos Keizer, voorzitter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie