De rol van de VNSWB in tijden van Covid-19

Gedurende de periode van lockdowns en andere maatregelen in de coronajaren 2020 en 2021 heeft het bestuur van de VNSWB getracht haar leden zo goed mogelijk te informeren over de (wettelijke) beperkingen maar ook de mogelijkheden die er nog wél waren. We hebben o.a. een protocol samengesteld op basis waarvan de branche zo veilig mogelijk kon werken in de periodes dat de bedrijven (gedeeltelijk) open konden zijn. We hebben geholpen bij de inkoop van beschermingsmiddelen. Ook, en vooral, hebben we intensief contact gehad met het Ministerie van Economische Zaken om de, soms wel erg grillige, koers enigszins bij te sturen en (ontbrekende) kennis te delen. Maar ook om te overtuigen dat onze branche juist een bijdrage kon leveren aan de oplossing van de problemen rond corona, zoals gezondheidsbevordering.

Ook nu (voorjaar 2022) is onze branchevereniging weer actief in een werkgroep van het ministerie om de koers te bepalen indien zich opnieuw een akelige variant van covid mocht aandienen. We hebben veel kennis opgedaan, ook hoe het qua regelgeving niet moet.

Uiteraard hebben we telkens updates gegeven aan onze leden en daar waar mogelijk hen geholpen met de communicatie richting Veiligheidsregio’s. En ook regelmatig een luisterend oor geboden voor ondernemers en hun medewerkers wanneer ze het even niet meer zagen zitten.